Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết

09:45, 20/07/2022

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết

Minh Nguyệt- Quang Hiếu


Ý kiến bạn đọc