Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ ANQG trong tình hình mới

10:37, 18/08/2022

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới".  Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu trong cả nước.

 

Hội thảo tập trung thảo luận dưới nhiều góc độ và cách tiếp cận khác nhau, trọng tâm là luận giải, phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.Trước những nguy cơ tác động đến sự phát triển của đất nước, đặt ra nhiều vấn đề về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó cần tiếp tục nhận thức sâu sắc bảo vệ An ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và của toàn dân, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp là phương thức quan trọng hàng đầu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới.

CTV Nam Phong


Ý kiến bạn đọc