Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Ngân Sơn tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân

10:26, 12/07/2022

Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế để giảm nghèo nhanh và bền vững, thời gian qua huyện Ngân Sơn tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, phối hợp với các đơn vị chuyên môn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân ứng dụng vào sản xuất.

Ngân Sơn tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân

Trịnh Yến, Văn Quyết


Ý kiến bạn đọc