Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC
TBK

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

15:02, 16/05/2023

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 333/PTTH ngày 12/5/2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô TOYOTA, số loại LANDCRUISE, biển kiểm soát 97A-003.98 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

1. Người có tài sản đấu giá: Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

TT

Tên Tài sản

Hiện trạng

1

01(một) xe ô tô biển kiểm soát 97A-003.98

Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại LANDCRUISE, loại xe 5 chỗ ngồi, màu sơn ghi, số máy: 1FZ0454279, số khung:  JTECJ09J305500920, biển kiểm soát 97A-003.98, năm sản xuất 2001; đăng ký lần đầu ngày 15/01/2001. Kèm theo  chìa khóa xe ô tô, 01 đăng ký xe ô tô số 000058 do Công an tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 25/6/2014, 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số DA 2169166.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

Yêu cầu đối với hồ sơ đề xuất của tổ chức bán đấu giá bao gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: Có trụ sở hoặc chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Số lượng đấu giá viên: tối thiểu 2 đấu giá viên (bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá kèm theo, thời gian chứng thực không quá 06 tháng).

- Thời gian hoạt động: từ 01 năm trở lên.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Yêu cầu trong phương án phải nêu cụ thể phương thức, hình thức, địa điểm và dự kiến thời gian bán đấu giá tài sản.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Bản mô tả năng lực kinh nghiệm. Trong đó, đã đấu giá thành công tối thiểu 03 tài sản là xe ô tô tính từ năm 2021 đến thời điểm hiện tại (có phô tô Hợp đồng kèm theo).

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Tổ chức phải đề xuất cụ thể trong hồ sơ đề xuất đối với trường hợp bán đấu giá thành và không thành (đề xuất phải phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp: Từ 07h30 ngày 16/5/2023 đến 17h00 ngày 19/5/2023 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ: Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Hồ sơ của Tổ chức bán đấu giá phải được niêm phong trước khi bàn giao cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Căn cước công dân.

(Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn lựa chọn).

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn rất mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức bán đấu giá./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  TBK              
TBK

Ý kiến bạn đọc