Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại huyện Pác Nặm

10:17, 17/08/2022

Ban thường vụ huyện ủy phải nghe, phải nắm toàn diện các công việc của địa phương để có chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Cần phải quyết liệt hơn nữa, có những giải pháp sáng tạo phù hợp với điều kiện hiện nay để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại huyện Pác Nặm

Đức Thành - Đức Sơn


Ý kiến bạn đọc