Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Bắc Kạn tổ chức thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số”

10:04, 12/09/2023

Từ ngày 10/9, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 chính thức bắt đầu với cơ cấu 83 giải thưởng.

 

Cuộc thi áp dụng đối với công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, được chia thành 2 nhóm đối tượng tham gia. Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang của tỉnh. Nhóm 2: Nhân dân trên địa bàn tỉnh (Bao gồm học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp và người dân không thuộc nhóm đối tượng 1). Các đối tượng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 chủ động truy cập vào địa chỉ trang web https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn thông qua máy vi tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet để dự thi. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phổ biến rộng rãi, tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về nội dung cốt lõi, chủ yếu, những điểm mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia, chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số” tỉnh Bắc Kạn năm 2023 sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2023.

Trịnh Yến

Trịnh Yến

Ý kiến bạn đọc