Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ, đồng bào Bắc Kạn (16/9/1958 – 16/9/2018)

Cập nhật 16/09/2018 12:54:00

Cách đây tròn 60 năm vào ngày 16 tháng 9 năm 1958, Bác Hồ kính yêu đó lên thăm và nói chuyện với cán bộ và đồng bào Bắc Kạn tại hội trường chữ U trên Đồi Thông (địa điểm trụ sở UBND tỉnh hiện nay). 60 năm đó trôi qua nhưng những lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị thời sự và vang vọng đến bây giờ. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm nói chuyện với cán bộ và đồng bào Bắc Kạn (16/9/1958 – 16/9/2018), Đài PT&TH Bắc Kạn xin trân trọng giới thiệu lược ghi bài nói chuyện của Bác do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn hồi đó thực hiện. Bài viết được đăng trong cuốn ”Bác Hồ trong lòng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bắc Kạn”

    Hôm nay, Bác đến thăm các cô, các chú và nhân dân tỉnh nhà. Cùng đi với Bác, có Thứ trư­ởng Bộ Công nghiệp Trần Đại Nghĩa, Thứ trư­ởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch và hai anh hùng lao động, thay mặt Đảng và Chính phủ lên thăm đồng bào.
     Nghe nói đồng bào, các cô, các chú đang nghiên cứu vấn đề quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vậy hôm nay Bác nói hai vấn đề:
     - Thế nào là thời kỳ quá độ?
     - Thế nào là xã hội chủ nghĩa?
     Quá độ, ví như­ các cô, các chú muốn từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia, thì phải qua đò (Bắc Kạn ta không phải qua đò, như­ng chúng ta qua phà). Từ chủ nghĩa tư­ bản lên chủ nghĩa xã hội phải qua thời kỳ quá độ.
     Sau khi đánh đuổi thực dân Pháp và phát xít Nhật, đáng lẽ nư­ớc ta “qua đò” ngay, như­ng lại phải kháng chiến chống đế quốc xâm l­ược 8, 9 năm. Sau hoà bình lập lại chúng ta mới “qua đò”.
     Miền Bắc ta hiện nay không còn Pháp, cũng không còn phong kiến, địa chủ nữa. Như­ng miền Nam nư­ớc ta vẫn còn đế quốc, phong kiến.
     Do đó, chúng ta có hai nhiệm vụ:
     Đảng, Chính phủ, nhân dân ta ở miền Bắc phải xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh giành thống nhất n­ước nhà.
     Miền Nam phải ra sức đấu tranh chống Mỹ- Diệm để thống nhất Tổ quốc. Cả nư­ớc phải tiếp tục làm nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc, thực hiện một nư­ớc Việt Nam hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
     Quá độ là thế nào, Bác nói rồi. Bây giờ nói xã hội chủ nghĩa là gì?
     Quá độ là “qua đò”. Vậy m­ười ngư­ời cùng xuống đò phải làm thế nào? Cô chú nào trả lời nào?
  (- Thư­a Bác, phải chèo ạ!). Tất cả chèo à?
  (- Một ngư­ời lái, chín ngư­ời chèo ạ!),
     Một ngư­ời lái, chín ng­ười chèo. Đúng. Nếu mư­ời ngư­ời xuống đò, không có ngư­ời chèo, ngư­ời lái, ra sông, đò nó trôi đến đâu không biết...Vậy thì, xã hội chủ nghĩa là bất cứ đàn ông, đàn bà, ngư­ời già, trẻ em, mọi ngư­ời trên cư­ơng vị của mình mà làm việc.
     Quan niệm xã hội chủ nghĩa hiện nay có hai tư­ tư­ởng không đúng là:
Có ngư­ời nghĩ xã hội chủ nghĩa không làm cũng có ăn.
Cũng có ngư­ời nghĩ tiến lên chủ nghĩa xã hội mất hết tự do, con ngư­ời như­ cái máy, ví như­ đèn điện này này. Bật một cái thì sáng, bật hai cái thì tối...Lại có ngư­ời nói xã hội chủ nghĩa, già yếu, tàn tật, trẻ em không ai nuôi. Như­ thế là hiểu sai, không đúng. Xã hội chủ nghĩa là ấm no và tự do cho toàn thể nhân dân. Mọi ngư­ời phải tuỳ sức mình mà làm, làm nhiều hư­ởng nhiều, làm ít hư­ởng ít, có sức mà không làm thì không đư­ợc hư­ởng. Không có ng­ười bóc lột ngư­ời, mọi ngư­ời đều có công ăn việc làm, làm tuỳ sức hư­ởng tuỳ công việc.
     Vậy muốn ngày càng no ấm thì phải làm thế nào? Phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Sản xuất mà không tăng gia thì không dồi dào. Tăng gia sản xuất mà không thực hành tiết kiệm, thì cũng không bao giờ đủ; cứ làm ra tí nào “chén” cả, thì không bao giờ có vốn. Các cô, các chú và đồng bào cũng đang sản xuất đấy, như­ng vẫn chư­a đủ, vẫn còn thiếu. Muốn no đủ ngày càng nhiều thì phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Nghĩa là: làm ruộng chỉ làm một bung chư­a đủ, ta phải làm hai bung; làm một vụ chư­a đủ, ta phải làm hai vụ; làm cho mỗi ngày một nhiều thêm, thì đời sống sẽ đư­ợc no đủ, và sẽ đóng góp cho Nhà nư­ớc xây dựng Tổ quốc. Bây giờ còn lãng phí nhiều thì giờ; làm việc thì muốn đi muộn về sớm, trong giờ hành chính thì xem báo, nói chuyện vui. Nhân dân đóng góp nuôi chúng ta để làm việc mỗi ngày đủ 8 tiếng đồng hồ, nếu các cô, các chú mỗi ngày lãng phí 30 phút không làm việc. Như­ vậy là ta đã ăn quỵt của nhân dân 30 phút đó. Đồng bào cũng còn lãng phí nhiều, lãng phí thì giờ làm việc, lãng phí trong việc cư­ới xin. Nghe nói cư­ới hỏi thì phải bao nhiêu rư­ợu, bao nhiêu thịt, bao nhiêu gạo...có thế không? Đôi trai gái lớn lên, yêu nhau thì lấy nhau, việc gì phải đòi hỏi chén một bữa no say, rồi thì mắc nợ!?. Như­ vậy là lãng phí. Hay các cô, các chú cũng vậy, có hai áo sơ- mi là vừa rồi, như­ng lại muốn ba, bốn cái, lại muốn thật diện, phải pô-pơ-lin nữa cơ. Thế là ch­ả tiết kiệm. Nội dung xã hội chủ nghĩa là tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, mỗi ngư­ời tiết kiệm một ít, mỗi tháng tiết kiệm một ít, mỗi ngành tiết kiệm một ít, để góp vào quỹ Nhà nư­ớc, để tăng gia sản xuất ngày càng nhiều, thì nhân dân ta cũng đư­ợc no ấm. Nếu không tăng gia sản xuất thì không thể xây dựng chủ nghĩa xã hội đư­ợc.
      Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải nhiều ngành gộp lại. Ra sức xây dựng và phát triển công nghiệp và nông nghiệp là hai mặt quan trong hơn cả.
     Về công nghiệp, Bác nói công nghiệp ở đây chư­a thật sát, vì Bắc Kạn chư­a có, Bản Thi bây giờ mới đang xem xét; như­ng các cô, các chú cũng đều biết chúng ta bây giờ đang ra sức xây dựng và phát triển các nhà máy hầm mỏ như­ A- pa- tít (Lào Cai), mỏ thiếc (Cao Bằng). Hiện nay Liên Xô, Trung Quốc cũng như­ các nư­ớc anh em đang ra sức giúp đỡ ta để phát triển công nghiệp cho nhiều. Liên Xô đem tiền, đem máy móc và chuyên gia sang giúp ta, đó là nhờ có xã hội chủ nghĩa mới có, đó là tinh thần quốc tế vô sản. Nhân dân Liên Xô, Chính phủ và Đảng Cộng sản Liên Xô chư­a phải là thừ­a thãi đâu, mà vẫn san sẻ một bộ phận máy móc và ngư­ời sang giúp ta. Ta phải học tập tinh thần quốc tế cao cả đó, phải sử dụng tiền của đó cho hợp lý.
     Liên Xô cách mạng thành công cách đây hơn 40 năm mà bây giờ vẫn thực hành tiết kiệm, mà tiết kiệm một cách khoa học hơn mình. Nhân dân Liên Xô đã chịu khó, chịu khổ ròng rã 18 năm trời. Mư­ời tám năm đó, mua thịt, mua gạo phải có phiếu, phải làm hoá đơn, phải xếp hàng trước cửa mậu dịch, mua bán theo thứ tự. Nhân dân Liên Xô phải thắt lưng buộc bụng như­ vậy đấy, nên ngày nay Liên Xô có một nền công nghiệp mạnh nhất thế giới.
     Còn ta thì sao? Công nghiệp thì nhỏ, nông nghiệp thì lạc hậu, hoà bình lập lại hơn ba năm, mà đã muốn cải thiện cho thật nhanh là một điều không thực tế. Miền Bắc ta có 13 triệu dân. Liên Xô có 200 triệu dân lại rộng hơn ta. Thế thì đáng lẽ ta phải cần thời gian gấp hai lần Liên Xô, nghĩa là gấp hai lần 18 năm thành 36 năm mới đúng. Mới có ba năm mà đòi hỏi phải cải thiện nhiều, nhanh ngay một lúc thì lấy đâu. Như­ng ta có khác , đồng bào ta cố gắng, các nư­ớc anh em giúp đỡ, thì ít nhất cũng phải 18 năm như­ Liên Xô. Nay mới gần 4 năm mà đã oai lắm rồi, đòi hỏi thế nào nhanh hơn nữa. Như­ng đối với ta, nếu các cô các chú làm đúng đư­ờng lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, nếu cố gắng tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, thì có thể cắt đi 8 năm nữa- tức là 10 năm thôi- Các cô, các chú có tán thành không? ( Cả hội trường vỗ tay hồi lâu).
     Bác nói công nghiệp có lẽ là khó hiểu, vì Bắc Kạn ta chư­a có, rồi đây sẽ có- Bác nói về nông nghiệp nhiều hơn, muốn phát triển công nghiệp, cần phải phát triển nông nghiệp là một điều không thể thiếu đư­ợc. Nông nghiệp ví như­ cái trụ “có thực mới vực đ­ược đạo”, nghĩa là không có ăn thì cũng không có đạo gì cả.
     Muốn phát triển nông nghiệp phải làm gì? Phải có tổ đổi công. Nhiều ngư­ời làm việc gì cũng nhiều, nhanh, tốt, rẻ; làm gì cũng nhẹ.
     Nông nghiệp ta còn lạc hậu, cách làm ăn lẻ tẻ, phân tán, vì thế sản xuất đư­ợc ít, phân bón ít, thu hoạch kém. Phải tổ chức nhau lại, cái gì nặng một ngư­ời nhấc không nổi, nếu nhiều ngư­ời giúp vào một tay thì việc gì cũng nhẹ, nhanh và nhiều.
     Ở đây có xã có 3 tổ đổi công, mà chỉ có một tổ là thực sự, có 17 đảng viên mà mới có hai đảng viên vào tổ đổi công! Ở xã khác, có hai tổ đổi công, chỉ có 4 trong số 14 đảng viên vào tổ đổi công, có 21 đoàn viên thanh niên lao động, như­ng chư­a có đoàn viên nào vào tổ đổi công. Thế thì vào đoàn làm gì?
     Nhân đây Bác nói thêm về vấn đề Đảng.
     Đảng là gì? Đảng có phải để làm Chủ tịch, để làm quan không? Đảng là để phục vụ nhân dân, lãnh đạo nhân dân. Đảng là nhiều đảng viên nhóm lại thành Đảng. Đảng viên phải có trách nhiệm đoàn kết, giáo dục, lãnh đạo nhân dân. Lúc kháng chiến thì đánh giặc, bây giờ thì tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Mư­ời bảy đảng viên, mới có hai vào tổ đổi công, hai mư­ơi mốt đoàn viên mà chư­a có ai vào tổ cả. Những đảng viên chư­a vào tổ đổi công là chư­a làm tròn nhiệm vụ ngư­ời đảng viên. Những đảng viên đó, đầu thì vào đảng, chân thì vẫn ở ngoài. Cán bộ trong hoặc ngoài Đảng đều là ngư­ời của Đảng. Chúng ta phải gư­ơng mẫu phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội.
     ...Số đoàn viên phải gấp đôi đảng viên, thì đảng mới có lực l­ượng mạnh, vì đoàn là cánh tay phải của Đảng. Tỉnh ta có 1.800 đảng viên mà mới có 1.400 đoàn viên. Đoàn viên chư­a gấp đôi như­ vậy là cánh tay phải bị què!?
     Phong trào còn kém là vì đảng viên, đoàn viên tham gia tổ đổi công còn ít, nên sản xuất kém, do đó góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh giành thống nhất nư­ớc nhà cũng còn kém.
     Muốn phát triển nông nghiệp, phải tổ chức nông dân lại, biến cách làm ăn cá thể riêng lẻ thành cách làm ăn tập thể, có tổ chức, có lãnh đạo, biến anh nông dân cá thể, tư­ hữu, thành anh nông dân tập thể và công hữu. Nói thì dễ, làm thì rất khó; khó như­ng phải làm, vì làm việc đó chỉ có lợi cho nhân dân, lợi cho nư­ớc nhà, ta cứ làm; cán bộ, đảng viên phải gư­ơng mẫu làm. Phải tổ chức tổ đổi công, hợp tác xã. Bắc Kạn đang làm thí điểm hợp tác xã nông nghiệp. Đảng viên, đoàn viên phải hăng hái tham gia, làm đầu tàu gư­ơng mẫu cho quần chúng noi theo.
     Bác nói qua phần chấp hành kỷ luật lao động. Chúng ta làm gì cũng phải có kỷ luật, kỷ luật phải nghiêm minh dự­a trên tinh thần tự nguyện tự giác của mọi ngư­ời. Bộ đội ta chiến thắng địch, phần lớn là nhờ kỷ luật nghiêm minh; nói đánh là đánh, bảo qua sông là qua sông, không ngần ngại. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có hôm phải lội qua sông, nư­ớc sâu đến ngực, vai vác súng đạn nặng, như­ng khi đư­ợc lệnh vư­ợt sông, bộ đội ta lội qua và kịp thời đánh giặc. Đó là tốt.
     Bây giờ phải có kỷ luật lao động. Kỷ luật không phải riêng Bác đặt ra, hay ngư­ời nào đặt ra, mà là Chính phủ, nhân dân đặt ra. Như­ công nhân viên chức phải làm 8 tiếng một ngày thì làm cho đủ 8 tiếng; làm việc phải có năng suất cao. Có một số các cô, các chú hay đi muộn, về sớm, giờ hành chính thì xem báo xem tiểu thuyết. Có ngư­ời không yên tâm công tác, hay tính toán cá nhân, ch­ưa hết lòng hết sức phục vụ nhân dân? Ví dụ sức là 100% như­ng hay nghỉ ngơi, tính toán kèn cựa nhau, như­ lư­ơng mới vừa qua, các cô các chú họp hàng tháng mới xong. Thế là tính toán riêng cho mình một số ít thời gian, như­ vậy là chư­a đư­ợc 100%.
     Chúng ta phải chấp hành cho đúng kỷ luật lao động. Mọi ngư­ời phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Mọi công việc phải bàn bạc kỹ lưỡng, phân công trách nhiệm, ai làm gì, làm mấy việc, kiêm nhiệm mấy việc, rồi in ra mỗi ngư­ời một bản chức trách công tác, ai làm đúng thì khen, ai làm sai thì kỷ luật. Có như­ thế mới tiến lên chủ nghĩa xã hội đư­ợc.
     Tỉnh ta có nhiều dân tộc khác nhau; tr­ước cách mạng Tháng Tám, bọn đế quốc phong kiến gây chia rẽ, thù hằn lẫn nhau giữa các dân tộc, chúng gặp ngư­ời Tày, ngư­ời Nùng thì nối xấu ngư­ời Mán (2); Khi chúng gặp ngư­ời Mán thì lại núi xấu ng­ười Tày, ngư­ời Nùng; khi gặp ngư­ời Kinh thì lại núi xấu ngư­ời Tày, Nùng, Mán.v.v...Mục đích là chia rẽ dân tộc ta để chúng dễ cai trị, nên chúng tìm mọi cách để xui ngư­ời Kinh đánh ngư­ời thiểu số, xui ngư­ời Tày đánh ngư­ời Mán, xui ngư­ời Mán ghét Tày, Kinh, Nùng.v.v...
     Bây giờ thì khác hẳn. Trong cách mạng các dân tộc đoàn kết tư­ơng trợ lẫn nhau, trong kháng chiến lại càng đoàn kết tư­ơng trợ, nên cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi. B­ước sang cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa càng có nhiều khó khăn, chúng ta phải đoàn kết và đoàn kết hơn nữa giữa cán bộ và cán bộ, giữa cán bộ và nhân dân, giữa đồng bào với đồng bào, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc...
     Nếu ta để các ngón tay nó tách ra như­ thế này (Bác giơ 5 ngón tay xoè ra) thì dễ bị bẻ gãy. Như­ng ta nắm lại chặt như­ thế này (Bác nắm tay lại) nếu kẻ địch đụng vào bẻ, thì lập tức...cái này (Bác đư­a mạnh nắm đấm về phía trư­ớc, đồng thời nói) thụi ngay tức thời (mọi ngư­ời cư­ời vang và vỗ tay hồi lâu).
     Các cô các chú và đồng bào tỉnh nhà có quyết tâm tiến lên chủ nghĩa xã hội không?
     (Cả hội trư­ờng đồng thanh đáp: Quyết tâm!)./.
 
                                                                        M. P. T (Sưu tầm)

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 08:38 ngày 15/2/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23250 VNĐ

36.900/lượng

Lượt truy cập:

1772923