Mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn mới

Cập nhật 19/12/2018 09:02:00

Ngày 9 tháng 12 năm 2018, HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Đối với các huyện nghèo theo quy định tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020:
TT Nội dung hỗ trợ Vốn ngân sách
 nhà nước hỗ trợ
tối đa (%)
Vốn huy động khác, tối thiểu (%)
1 Đường ngõ, xóm 75 25
2 Nhà văn hóa thôn
3 Khu thể thao thôn
4 Đường giao thông thôn, liên thôn 85 15
5 Đường giao thông nội đồng
6 Hệ thống thủy lợi nội đồng
7 Khu thể thao xã
8 Công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư
9 Nhà văn hóa xã 90 10
10 Hạng mục chợ chính của chợ nông thôn
11 Trường học 95 5
12 Trạm y tế xã
Đối với nội dung thực hiện nhà văn hóa thôn thuộc các thôn đặc biệt khó khăn có từ 50 hộ dân trở xuống thuộc danh sách thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020: Hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước tối đa 75%, vốn huy động khác tối thiểu 25%.

Đối với các huyện, thành phố còn lại:
TT Nội dung hỗ trợ Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa (%) Vốn huy động khác, tối thiểu (%)
1 Đường ngõ, xóm 50 50
2 Nhà văn hóa thôn
3 Khu thể thao thôn
4 Đường giao thông thôn, liên thôn 70 30
5 Đường giao thông nội đồng
6 Hệ thống thủy lợi nội đồng
7 Khu thể thao xã
8 Công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư
9 Nhà văn hóa xã 80 20
10 Hạng mục chợ chính của chợ nông thôn
11 Trường học 90 10
12 Trạm y tế xã
Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; cân đối ngân sách của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Đối với các công trình đã được phê duyệt dự toán đang thực hiện trong năm 2018 được tiếp tục thực hiện theo chính sách quy định tại Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016 - 2020.
Đối với các thôn đang có kế hoạch rà soát để sáp nhập thôn giai đoạn 2018 - 2021 tạm dừng thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn.
 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 05:12 ngày 20/3/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23260 VNĐ

36.680/lượng

Lượt truy cập:

1811848