Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Cập nhật 23/09/2019 15:13:00

Ngày 20 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5309/UBND-NCPC về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đồng thời nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:
1. Đối với Sở Tư pháp:
- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí cho việc triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại công văn số 2739/BTP-KHTC ngày 23/7/2019, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ đã được Luật giao.
- Phối hợp với các cơ sở đào tạo và các đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch của địa phương, đảm bảo 100% công chức làm công tác hộ tịch có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch trước ngày 01/01/2020.
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân đã thu thập, lưu trữ theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch chặt chẽ, đúng quy định, đặc biệt là việc thay đổi, cải chính hộ tịch; không giải quyết thay đổi, cải chính khi không có đủ căn cứ pháp lý, chưa xác minh chặt chẽ, theo hướng hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân.
2. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố quán triệt bộ phận tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ hộ tịch tuân thủ quy định pháp luật hộ tịch, đặc biệt là quy định về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh (ví dụ: các loại giấy tờ có thông tin liên quan đến hộ tịch như họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha, mẹ, con); chủ động phối hợp xác minh thông tin trong trường hợp thông tin nhân thân của công dân không thống nhất, không yêu cầu người dân phải tới cơ quan đăng ký hộ tịch để thực hiện việc đăng ký lại khai sinh/bổ sung hộ tịch.
3. UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất cho cơ quan đăng ký hộ tịch để triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về về việc triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Quán triệt tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn phải thực hiện đăng nhập và sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch thường xuyên, nhằm đảm bảo đảm bảo tất cả các trẻ em đi đăng ký khai sinh đều được cấp số định danh cá nhân. Thường xuyên rà soát đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch nhằm kiện toàn và đảm bảo công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã và công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch.
Tệp đính kèm:
Văn bản số 5309/UBND-NCPC

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:36 ngày 20/11/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23260 VNĐ

41.660/lượng

Lượt truy cập:

1818150