Các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2019

Cập nhật 24/10/2019 08:45:00

Ngày 15/10/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 5759/UBND-KTTCKT chỉ đạo Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2019.

    Để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 theo dự toán được giao, đồng thời thực hiện nghiêm minh kỷ cương kỷ luật tài chính - ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; UBND tỉnh chỉ đạo sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
   Thu ngân sách: Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh Bắc Kạn triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra theo Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019, trong đó tập trung tăng cường công tác quản lý thu; chống thất thu, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách và pháp luật của nhà nước; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế;thực hiện tốt Đề án ấn định thuế kết hợp kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác vận chuyển khoáng sản tại các địa phương; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước để có các giải pháp tham mưu chỉ đạo, điều hành thu ngân sách kịp thời.
    Chi ngân sách: Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm giúp UBND cấp mình quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vị dự toán được giao đảm bảo quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo cân đối ngân sách; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, thời gian quy định…
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước. Sau ngày 15 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân các cấp không quyết định điều chỉnh dự toán chi NSNN đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán theo quy định tại Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước).
    Hết năm ngân sách năm 2019, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện hoặc chưa chi hết theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định của Chính phủ mới được chuyển nguồn sang năm sau thực hiện; số còn lại sẽ bị hủy dự toán theo quy định. Cấp có thẩm quyền không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung dự toán ngân sách năm sau để đảm bảo cho các khoản chi này.
    Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để giải quyết kịp thời.
   Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY./.

 PV

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:36 ngày 20/11/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23260 VNĐ

41.660/lượng

Lượt truy cập:

1818150