Kế hoạch triển khai tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020

Cập nhật 27/12/2019 10:21:00

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 7147/UBND-KTTCKT về việc tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020.

  Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp, bảo đảm các quy định pháp luật về lâm nghiệp được áp dụng đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trên thưc tiễn. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây” với những nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng kế hoạch, lựa chọn địa điểm và thời gian tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Canh Tý năm 2020. Thời điểm tổ chức Tết trồng cây được thực hiện ngay trong vụ xuân đầu năm mới Canh Tý, đồng thời gửi kế hoạch thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng lịch đi kiểm tra theo yêu cầu; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Trường học và các tổ chức đoàn thể cùng toàn dân tham gia thực hiện tại địa phương. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng. Lễ phát động và trồng cây được thực hiện bắt đầu từ ngày 31/01/2020 đến ngày 10/02/2020 trên tất cả các huyện, thành phố của tỉnh.
   Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn địa điểm và tổ chức thực hiện lễ phát động “Tết trồng cây” tại thành phố Bắc Kạn vào ngày 31/01/2020 (tức ngày 07/01 năm Canh Tý); mời các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ tỉnh và Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện Tết trồng cây tại địa phương.
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gắn với việc triển khai thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2020; Lễ phát động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Huy động được mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức, cơ quan, công ty, trường học, lực lượng vũ trang tích cực tham gia; từng cây trồng, từng khu vực trồng cây phải thường xuyên có người chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc bảo vệ để cây trồng phát triển tốt đảm bảo phương châm “trồng cây nào sống cây ấy”./.
Theo: VP UBND tỉnh Bắc Kạn
 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:59 ngày 25/1/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23245 VNĐ

43.770/lượng

Lượt truy cập:

1884333