UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch thực hiện việc sắp xếp xã chưa đạt chuẩn

Cập nhật 10/02/2020 08:51:00

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành kế hoạch số 58 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 855 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn.

   Theo đó, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện trước ngày 15/2/2020. Kiện toàn tổ chức, bộ máy của 16 ĐVHC cấp xã mới, gồm 03 thị trấn và 13 xã theo đúng quy định của pháp luật; Ủy ban nhân dân các huyện có ĐVHC cấp xã trong diện sắp xếp thực hiện việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/3/2020.
  Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các ĐVHC cấp xã mới thành lập lựa chọn trụ sở chính theo phương án đã đề xuất với UBND tỉnh trước ngày 29/02/2020. Hoàn thành việc đổi tên các cơ quan, tổ chức theo ĐVHC cấp xã mới; đăng ký hệ thống tài khoản kế toán, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của ĐVHC cấp xã mới kể từ ngày 01/3/2020. Như vậy, thời gian để triển khai hàng loạt công việc liên quan tới sắp xếp các xã không còn nhiều. Các địa phương cần khẩn trương, nhanh chóng bố trí các nội dung theo hướng dẫn, đảm bảo để việc chuyển giao cho đơn vị mới được hoàn thành theo đúng thời gian tiến độ./.
Lệ Thủy

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:38 ngày 5/4/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.070/lượng

Lượt truy cập:

2000379