Nghị định thành lập tỉnh Bắc Kạn 11/4/1900

Cập nhật 20/04/2020 09:08:00

Ngày 11/4/190, đúng 120 năm trở về trước, một nghị định đánh dấu sự ra đời của tỉnh Bắc Kạn ngày nay đã được toàn quyền Pháp Paul Dume ban hành. Việc thành lập tỉnh Bắc Kạn khi ấy tuy thực tế là nhằm phục vụ cho chính sách chia để trị, cũng như khai thác thuộc địa của bọn thực dân Pháp nhưng hiện tại với tỉnh Bắc Kạn đó là tư liệu lịch sử quan trọng.

Bản nghị định thành lập tỉnh Bắc Kạn mà toàn quyền Pháp tại Đông Dương là Paul Đume ban hành năm 1900. Dù trải qua 120 năm nhưng vẫn cò khá nguyên vẹn từ giấy viết đến từng nét chữ. Nghị định này hiện đang được lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ Quốc Gia 1.

Bản nghị định thành lập tỉnh Bắc Kạn mà toàn quyền Pháp tại Đông Dương là Paul Đume ban hành năm 1900.
Ông Hà Văn Viễn, thôn Nà Dì, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn nhớ lại:  "Khi tái lập tỉnh năm 97 thì chúng ta lúc đó mới quan tâm tìm tới nghị định này."
    Được viết hoàn toàn bằng tiếng Pháp, nghị định này gồm 3 điều, trong đó có quyết định thành lập riêng biệt tỉnh Bắc Kạn từ những khu vực tách ra từ đạo quan binh số 2. Bên cạnh Bắc Kạn , nghị định này cũng quyết định sự ra đời của một số tỉnh khác ở khu vực như Bắc Giang, Tuyên Quang, Yên Bái.
Bà Hoàng Thị Lan, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn cho biết: "Nghị định này nó rất đơn  giản trong đó chứa đựng mối thông tin phân định địa giới và thời gian hình thành địa giới, còn nội dung về bộ máy hành chính thì sau này thục dân pháp mới đặt bộ máy cái trị lên Bắc Kạn".
    Ngoài ý nghĩa đánh dấu sự ra đời của tỉnh Bắc Kạn, và một số tỉnh khác , nghị định ban hành 11/4/1900 của toàn quyền Đông Dương còn là chứng tích lịch sử của thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và đặt ách cai trị, bóc lột lên đồng bào các dân tộc Bắc Kạn nói riêng và Việt Nam nói chung.

Quyết định thành lập riêng biệt tỉnh Bắc Kạn
Nhà Văn Nông Viết Toại nói: "Trong việc phân chia địa vực của đế quốc kinh nghiệm lắm vùng nào đông dân tộc , có tộc người nào thì chia ra cát cứ cai trị của bọn Pháp lúc bấy giờ phải như thế nó mới dễ cai trị , thuận tiện cho nắm tin tức".
Sau 120 năm, nghị định thành lập tỉnh Bắc Kạn từ thời thực dân phong kiến vẫn còn đó.  Nó ghi dấu một thời kỳ đen tối của lịch sử dân tộc cũng là minh chứng ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm của cha ông ta để xây dựng nên một trang sử vẻ vang, đáng trân trọng, tự hào của đất nước nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng.  
Ngọc Doanh

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 21:15 ngày 27/5/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.820/lượng

Lượt truy cập:

2068836