Hội nghị triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương

Cập nhật 08/10/2020 10:02:00

Ngày 07/10, Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Bắc Kạn dự chỉ đạo hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị cán bộ toàn tỉnh đã được quán triệt Chỉ thị số 44 ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Kết luận số 78 ngày 10/6/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 80 ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 81 ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; Kết luận số 82 ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệpHội nghị cũng quán triệt Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo kết luận số 175 của Bộ Chính trị về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp bộ máy và tổ chức cán bộ; Thông báo kết luận số 158 ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102 của Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Chỉ thị số 46 ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kết luận số 83 ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 84 ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh tầm quan trọng của các chỉ thị, thông báo kết luận của Trung ương. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, người đứng đầu các ngành, đơn vị, địa phương phải nắm rõ tinh thần các văn bản mới, từ đó quán triệt đến cán bộ của ngành, đơn vị mình, nhất là các nội dung quan trọng liên quan nhiều, ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của mỗi ngành, địa phương. Việc triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương phải được thực hiện nghiêm túc, kịp thời để góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ cũng lưu ý các ngành, địa phương rà soát nhiệm vụ cuối năm để thực hiện đạt kết quả cao nhất./.
Lê Minh

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:02 ngày 27/2/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2533232