Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì họp Hội đồng khoa học và công nghệ

Cập nhật 18/10/2020 08:34:00

Vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành của tỉnh đã tư vấn giao trực tiếp dự án: Xây dựng hệ thống thông tin ngành nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt hàng với Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và cung cấp thông tin cho các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe chủ nhiệm dự án trình bày đề cương chi tiết, nhận xét của hai phản biện, các thành viên Hội đồng đã thảo luận nhất trí với mục tiêu, nội dung, phương pháp triển khai dự án. Đồng thời đề nghị chủ nhiệm dự án bổ sung phần tổng quan kết quả nghiên cứu một số dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã được thực hiện trong những năm qua, các sản phẩm OCOP; phân rõ đối tượng tập huấn, đào tạo, số lớp đào tạo cho phù hợp; phần chuyển giao kết quả dự án, duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu cần làm rõ hơn…
Kết luận cuộc họp đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đề nghị chủ nhiệm dự án chỉnh sửa hoàn thiện đề cương theo các ý kiến đã được đóng góp và gửi lại các thành viên Hội đồng cho ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân phê duyệt triển khai thực hiện./. 
Nguyễn Hùng

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:02 ngày 27/2/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2534043