UBND tỉnh thông qua các dự thảo tờ trình trình HĐND tỉnh

Cập nhật 30/10/2020 14:15:00

Ngày 29/10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ tháng 12/2020 HĐND tỉnh khoá IX. Dự phiên họp có đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Duy Hưng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã cho ý kiến góp ý vào Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn. Một số chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh trong năm tới được thống nhất trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh xem xét gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP 5,8%; GRDP bình quân đầu người 43 triệu đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 718 tỷ đồng; Diện tích rừng trồng mới 3.570 ha; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 8 xã; Số lao động được giải quyết việc làm mới 6.000 người; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%; Thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh phấn đấu tăng ít nhất 01 bậc; Thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính phấn đấu tăng ít nhất 01 bậc; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh theo mức độ 4: 80%; Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm 5 xã; Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 8 trường…
Phiên họp UBND tỉnh cũng góp ý vào các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; về tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công năm 2021; kế hoạch tài chính năm 2021 đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021; về điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn… Phiên họp còn cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 31 ngày 7/12/2017 của HĐND tỉnh về tăng cường hiệu quả sử dụng biên chế sự nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế trên địa bàn tỉnh…
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành thành viên UBND tỉnh, các đơn vị liên quan và các đơn vị soạn thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết chỉnh sửa các nội dung theo góp ý để trình HĐND tỉnh xem xét vào kỳ họp cuối năm theo đúng kế hoạch, tiến độ. Đ/c lưu ý, tinh thần chung là việc xây dựng dự thảo các tờ trình, dự thảo nghị quyết về KTXH của tỉnh trình HĐND tỉnh phải có tính khả thi, có lộ trình và giải pháp cụ thể để thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh. Mục tiêu là năm 2021, tỉnh khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững./.
 Lê Minh

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 22:05 ngày 23/11/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2358247