Bắc Kạn triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Bí thư

Cập nhật 25/08/2021 20:35:00

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn để triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Bí thư. Trong đó đề nghị phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan quản lý nhà nước và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng gia đình. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Đẩy mạnh, đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; các chuẩn mực, giá trị văn hoá gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tiếp tục mở các chuyên mục, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền, quảng bá những giá trị của gia đình. Phát huy hiệu quả của truyền thông đại chúng; truyền thông dựa trên nền tảng công nghệ số, các mạng xã hội; tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.v.v…

Đức Thành

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:12 ngày 25/11/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng

Lượt truy cập:

2926499