Thông báo Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn lần thứ XVII

Cập nhật 30/06/2016 08:58:00

Trong tháng 9/2016, Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn tổ chức Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn lần thứ XVII. Đây là hoạt động thường niên để trao đổi nghiệp vụ trong lĩnh vực phát thanh- truyền hình và vinh danh các tác phẩm phát thanh- truyền hình có chất lượng cao. Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn trân trọng thông báo đến các đơn vị nội dung của liên hoan.

   A. CÁC THỂ LOẠI THAM GIA TẠI LIÊN HOAN
   1. Báo Phát thanh gồm các thể loại
   - Chương trình phát thanh tổng hợp: Thời lượng 15 phút/chương trình. Mỗi đơn vị tham gia một chương trình.
   - Phóng sự: Thời lượng từ 5 – 8 phút. Mỗi đơn vị tham gia tối đa 02 tác phẩm.
   - Phóng sự ngắn: Thời lượng tối đa là 4 phút/ tác phẩm; Mỗi đơn vị tham gia không quá 03 tác phẩm
   - Phỏng vấn phát thanh: Thời lượng tối đa 4 phút/tác phẩm; Mỗi đơn vị tham gia không quá 02 tác phẩm.
   -  Chương trình văn nghệ tiếng dân tộc: gồm các thể loại dân ca, giới thiệu tác giả, tác phẩm, làn điệu dân ca, tiểu phẩm, tấu, câu chuyện truyền thanh (Tiếng Dao, tiếng Mông, tiếng Tày – Nùng…): Thời lượng từ  20 - 25 phút/ chương trình; Mỗi đơn vị có thể tham gia cả 3 thứ tiếng; mỗi thứ tiếng 1 chương trình.
   Lưu ý: Chương trình văn nghệ tiếng dân tộc khi tham dự Liên hoan phải có lời dẫn, thể hiện lời bài hát … kèm bản dịch tiếng Việt.
   2. Báo Truyền hình gồm các thể loại
   - Phóng sự ngắn: Thời lượng tối đa 4 phút/ tác phẩm; Mỗi đơn vị tham gia không quá 03 tác phẩm
   - Phỏng vấn truyền hình: Thời lượng tối đa 4 phút/ tác phẩm; Mỗi đơn vị tham gia không quá 02 tác phẩm.
   - Phóng sự về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Xây dựng nông thôn mới, Môi trường: Thời lượng 5- 8 phút/ tác phẩm; Mỗi đơn vị tham gia không quá 03 tác phẩm
   - Phóng sự: Thời lượng từ 5-10 phút/tác phẩm; Mỗi đơn vị tham gia không quá 02 tác phẩm.
   - Gương người tốt, việc tốt: Thời lượng không quá 4 phút/ tác phẩm; Mỗi đơn vị tham gia không quá 02 tác phẩm.
   3. Các hoạt động bên lề liên hoan
   3.1. Triển lãm ảnh “ Những người làm báo Phát thanh- Truyền hình”:
   - Số lượng tối đa 05 ảnh/đơn vị
   - Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh với định dạng JPEG, độ phân giải tối thiểu 200dpi, dung lượng không nhỏ hơn 2MB.
   - Nội dung ảnh: Về hoạt động tác nghiệp của cán bộ, phóng viên các Đài. 
   - Sau khi chấm, BTC sẽ in treo các tác phẩm đoạt giải và có chất lượng cao tại triển lãm.
   3.2. Hội thảo nghiệp vụ 

Trao giải cho các tác phẩm đạt giải cao tại
Liên hoan Phát thanh &Truyền hình Bắc Kạn lần thứ XVI – năm 2015
  B.NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA LIÊN HOAN 
   I. Gợi ý về nội dung:
   1. Các tác phẩm dự Liên hoan cần bám sát các chủ trương tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phản ánh sâu sắc và sinh động thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước; phản ánh gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hoá mới, trong xoá đói giảm nghèo, khắc phục thiên tai, bão, lũ, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền đất nước, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm...
   2. Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn lần thứ XVI tiếp tục khuyến khích những cách thể hiện mới, sáng tạo, hấp dẫn, những tác phẩm mang tính phát hiện nhân tố mới trong thực tế sinh động ở các địa phương.
   II. Các quy định về tác phẩm, chương trình tham gia Liên hoan:
   1. Các tác phẩm, chương trình Phát thanh - Truyền hình đã đoạt giải từ cấp tỉnh trở lên không được tham gia Liên hoan.
   2. Các tác phẩm, chương trình Phát thanh - Truyền hình tham dự Liên hoan phải là những tác phẩm, chương trình được sản xuất mới hoặc đã phát sóng nhưng nhất thiết phải trong thời gian từ  9/2015 đến trước thời điểm diễn ra Liên hoan. 
   3. Ban tổ chức khuyến khích, biểu dương các đơn vị tham gia đầy đủ các thể loại quy định trong Liên hoan
   4. Về số lượng và thời lượng tác phẩm, chương trình tham gia Liên hoan phải được thực hiện chặt chẽ. Nếu quá về số lượng và thời lượng Ban tổ chức sẽ loại mà không tham khảo ý kiến các đơn vị.
I   II. Các quy định về kỹ thuật:
   1. Các tác phẩm, chương trình Phát thanh - Truyền hình tham dự Liên hoan được xuất ra file theo định dạng AVI hoặc MPEG2-SVCD (đối với truyền hình) và định dạng MP3 (đối với phát thanh) rồi lưu vào USB nộp cho Ban tổ chức.
   2. Các đơn vị tham gia Liên hoan có thể gửi tác phẩm, chương trình qua mạng intenet (sẽ có hướng dẫn riêng).
   C. CÔNG TÁC TỔ CHỨC LIÊN HOAN PT-TH BẮC KẠN LẦN XVII
   I. Đối tượng tham gia Liên hoan (Gọi là đơn vị )
   1. Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố.
   2. Các cơ quan, đơn vị có sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phát trên sóng Đài PT & TH Bắc Kạn.
   3. Các phòng chuyên môn của Đài PT & TH Bắc Kạn.
I   I. Tổ chức chấm thi và xếp hạng các tác phẩm tham dự Liên hoan
   1. Ban Tổ chức thành lập Ban giám khảo tổ chức chấm 02 vòng, vòng sơ khảo và vòng chung khảo.
   2. Ban Tổ chức thành lập Ban giám khảo chấm các tác phẩm ảnh tham gia triển lãm.
   III. Thời gian nộp tác phẩm tham dự Liên hoan
    1. Các đơn vị tham gia Liên hoan đăng ký tên tác phẩm, chương trình trước ngày 20/8/2015 và nộp tác phẩm, chương trình về Đài PT &TH Bắc Kạn trước ngày 25/8/2015.
   2. Danh sách các tác phẩm, chương trình tham dự Liên hoan cần ghi thống nhất như sau:
   - Tên đơn vị tham gia Liên hoan
   - Tên tác phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình
   - Thể loại
   - Tác giả (nhóm tác giả)
   - Thời lượng…
   3. Các đơn vị tham gia Triển lãm ảnh nộp tác phẩm về Đài PT&TH Bắc Kạn trước ngày 20/8/2015.
   IV. Giải thưởng:
   1. Ban tổ chức (BTC) Liên hoan khen thưởng tác phẩm, chương trình Phát thanh - Truyền hình đạt chất lượng cao; Phối hợp với một số ngành của tỉnh trao thêm các giải phụ đối với các tác phẩm, chương trình viết về ngành có chất lượng tốt. Cơ cấu, giá trị giải thưởng các tác phẩm, chương trình tham gia Liên hoan sẽ được cụ thể trong thông báo tiếp theo.
   2. Các tác phẩm có chất lượng, đoạt giải cao, có chủ đề tốt sẽ được tuyển chọn tham gia Liên hoan phát thanh, Truyền hình toàn quốc và các giải báo chí quốc gia khác.
   V. Công tác điều hành Liên hoan
   1. Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo để triển khai thực hiện kế hoạch, điều hành các hoạt động Liên hoan.
   2. Mọi chi tiết về Liên hoan các đơn vị liên hệ theo địa chỉ sau:
   - Ông Ma Cao Sơn (Phó giám đốc):
   ĐT 0912 157 659; Email: caosontbk@gmail.com
   - Ông Hoàng Chiến Thắng (Trưởng Phòng Biên tập):
   ĐT 02813.871.382, Email: chienthangcdbk@gmail.com
   - Gửi file văn bản chương trình về Đoàn Thị Duyên (Chuyên viên Phòng TC&HC, Tổ trưởng thư ký): ĐT 01686 958 807. Lưu ý: Gửi đồng thời một bản chương trình vào địa chỉ mail: duyenha810@gmail.com
   Trên đây là Thông báo số 1 Liên hoan Phát thanh &Truyền hình Bắc Kạn lần thứ XVII – năm 2016./.
Backantv.vn
 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:26 ngày 22/7/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23085 VNĐ

36.940/lượng

Lượt truy cập:

1508351