Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC
 

(Ban hành kèm Quyết định số:3889/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 06 năm 2023 của Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi) 

Thông tin chi tiết tại đây

Tài liệu

 

Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.
Bình luận