02-3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Nét đẹp trong trang phục người Dao đỏ 02-3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Nét đẹp trong trang phục người Dao đỏ
23-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Điệu khèn của người Mông 23-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Điệu khèn của người Mông
17-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong slư – Bức thư tình của người Tày 17-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong slư – Bức thư tình của người Tày
09-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Hội xuân Mù Là 09-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Hội xuân Mù Là
08-02 Thay đổi nhận thức canh tác của người Mông huyện Ba Bể 08-02 Thay đổi nhận thức canh tác của người Mông huyện Ba Bể
08-02 Truyền hình tiếng Tày 08-02 Truyền hình tiếng Tày
05-02 Phóng sự:Những người Mông thay đổi để phát triển kinh tế 05-02 Phóng sự:Những người Mông thay đổi để phát triển kinh tế
04-02 Phóng sự: Xây dựng nông thôn mới từ những tiêu chí cần ít nguồn vốn đầu tư 04-02 Phóng sự: Xây dựng nông thôn mới từ những tiêu chí cần ít nguồn vốn đầu tư
02-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Xuân về trên bản Mông 02-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Xuân về trên bản Mông
19-01 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bảo tồn chữ Nôm Dao ở Bắc Kạn - Tập 01 19-01 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bảo tồn chữ Nôm Dao ở Bắc Kạn - Tập 01
05-01 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Những ngôi nhà mái ngói âm dương 05-01 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Những ngôi nhà mái ngói âm dương
29-12  Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Tôi là con của núi 29-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Tôi là con của núi
 22-12  Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lễ cấp sắc tào của người Tày 22-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lễ cấp sắc tào của người Tày
19-12 Phóng sự: Những mô hình giảm nghèo hiệu quả 19-12 Phóng sự: Những mô hình giảm nghèo hiệu quả
17-12 Phóng sự: Bắc Kạn với công tác giảm nghèo 17-12 Phóng sự: Bắc Kạn với công tác giảm nghèo
15-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK – Tập 03 15-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK – Tập 03
17-11 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Ký ức tuổi thanh xuân – Tập 02 17-11 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Ký ức tuổi thanh xuân – Tập 02
18- 11 Tiếng tính quê hương 18- 11 Tiếng tính quê hương
22-10 Kết nối những vùng quê 22-10 Kết nối những vùng quê
22-10 Phóng sự:Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm 22-10 Phóng sự:Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm
123456

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:11 ngày 18/6/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23375 VNĐ

37.620/lượng

Lượt truy cập:

1945733