12-4 Phim tài liệu: 70 năm lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn 12-4 Phim tài liệu: 70 năm lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn
18-3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK – Tập 02 18-3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK – Tập 02
11-3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng Atk – Tập 01 11-3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng Atk – Tập 01
18-02 : Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong slư – bức thư tình của người Tày 18-02 : Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong slư – bức thư tình của người Tày
31- 1 Phóng sự Đổi thay ở Tọt Còn 31- 1 Phóng sự Đổi thay ở Tọt Còn
30- 1 Phóng sự 20 năm bản sắc văn hóa Bắc Kạn 30- 1 Phóng sự 20 năm bản sắc văn hóa Bắc Kạn
30-01 Phóng sự: Làm giàu trên đỉnh Phjia Đeng 30-01 Phóng sự: Làm giàu trên đỉnh Phjia Đeng
29-01 Phóng sự: Bắc Kạn sau 20 năm xóa đói giảm nghèo 29-01 Phóng sự: Bắc Kạn sau 20 năm xóa đói giảm nghèo
28-01 Phóng sự: Bắc Kạn sau 20 năm xóa đói giảm nghèo 28-01 Phóng sự: Bắc Kạn sau 20 năm xóa đói giảm nghèo
27-01 Phóng sự: Bắc Kạn chuyển mình 27-01 Phóng sự: Bắc Kạn chuyển mình
26-01 Phóng sự: Đảng Bộ Bắc Kạn 20 năm xây dựng và phát triển 26-01 Phóng sự: Đảng Bộ Bắc Kạn 20 năm xây dựng và phát triển
21-01 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 07 21-01 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 07
14-01 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 06 14-01 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 06
07-01 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi:  Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – tập 05	07-01 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – tập 05
01-01 Phim tài liệu: 20 năm cánh sóng quê hương 01-01 Phim tài liệu: 20 năm cánh sóng quê hương
31-12 Phim tài liệu: Đảng bộ Bắc Kạn – 20 năm xây dựng và phát triển	31-12 Phim tài liệu: Đảng bộ Bắc Kạn – 20 năm xây dựng và phát triển
31-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 04 31-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 04
30-12 Phim tài liệu: 20 năm cánh sóng quê hương 30-12 Phim tài liệu: 20 năm cánh sóng quê hương
29-12 Phim tài liệu: Thái Nguyên – Bắc Kạn – bền chí vẹn tình – Tập 03 29-12 Phim tài liệu: Thái Nguyên – Bắc Kạn – bền chí vẹn tình – Tập 03
28-12 Phim tài liệu: Thái Nguyên – Bắc Kạn – bền chí vẹn tình – Tập 02 28-12 Phim tài liệu: Thái Nguyên – Bắc Kạn – bền chí vẹn tình – Tập 02
12345

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:43 ngày 11/12/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22745 VNĐ

36.520/lượng

Lượt truy cập:

1203352