10-6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn – Những nơi Bác từng qua – Tập 05 10-6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn – Những nơi Bác từng qua – Tập 05
09-6 Hiên ngang giữa biển khơi nhà dàn DK1 09-6 Hiên ngang giữa biển khơi nhà dàn DK1
08-6 Trường Sa một phần máu thịt của tổ quốc – Tập 08 08-6 Trường Sa một phần máu thịt của tổ quốc – Tập 08
07-6 PS Nơi Tổ Quốc gọi tên 07-6 PS Nơi Tổ Quốc gọi tên
06-6 Trường Sa một phần máu thịt của tổ quốc – Tập 06 06-6 Trường Sa một phần máu thịt của tổ quốc – Tập 06
5-6 PS Niềm tin từ đảo Sinh Tồn 5-6 PS Niềm tin từ đảo Sinh Tồn
4-6 Trường Sa - Một phần máu thịt của Tổ Quốc: Tập 04 - Đổi thay trên Đảo Nam Yết 4-6 Trường Sa - Một phần máu thịt của Tổ Quốc: Tập 04 - Đổi thay trên Đảo Nam Yết
3-6 Trường Sa - Một phần máu thịt của Tổ quốc: Tập 03 - Sức sống mới trên đảo Sơn Ca 3-6 Trường Sa - Một phần máu thịt của Tổ quốc: Tập 03 - Sức sống mới trên đảo Sơn Ca
3-6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn – Những nơi Bác từng qua – Tập 05 3-6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn – Những nơi Bác từng qua – Tập 05
2-6  Trường Sa - Một phần máu thịt của Tổ quốc: Tập 02 - Đảo Song Tử Tây anh hùng 2-6 Trường Sa - Một phần máu thịt của Tổ quốc: Tập 02 - Đảo Song Tử Tây anh hùng
1-6 Trường Sa - Một phần máu thịt của Tổ quốc: Tập 01 - Hành trình đến với Trường Sa 1-6 Trường Sa - Một phần máu thịt của Tổ quốc: Tập 01 - Hành trình đến với Trường Sa
27-5 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn – Những nơi Bác từng qua – Tập 04 27-5 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn – Những nơi Bác từng qua – Tập 04
22-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Chợ bò Nghiên Loan 22-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Chợ bò Nghiên Loan
12-4 Phim tài liệu: 70 năm lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn 12-4 Phim tài liệu: 70 năm lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn
18-3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK – Tập 02 18-3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK – Tập 02
11-3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng Atk – Tập 01 11-3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng Atk – Tập 01
18-02 : Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong slư – bức thư tình của người Tày 18-02 : Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong slư – bức thư tình của người Tày
31- 1 Phóng sự Đổi thay ở Tọt Còn 31- 1 Phóng sự Đổi thay ở Tọt Còn
30- 1 Phóng sự 20 năm bản sắc văn hóa Bắc Kạn 30- 1 Phóng sự 20 năm bản sắc văn hóa Bắc Kạn
30-01 Phóng sự: Làm giàu trên đỉnh Phjia Đeng 30-01 Phóng sự: Làm giàu trên đỉnh Phjia Đeng
123456

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:15 ngày 24/2/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22770 VNĐ

37.070/lượng

Lượt truy cập:

1274434