24-12 Phim tài liệu: Bắc Kạn sau 20 năm ứng dụng công nghệ thông tin 24-12 Phim tài liệu: Bắc Kạn sau 20 năm ứng dụng công nghệ thông tin
24-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 03 24-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 03
24-12 Phóng sự: Công An Bắc Kạn – 20 năm vững bước trưởng thành 24-12 Phóng sự: Công An Bắc Kạn – 20 năm vững bước trưởng thành
21-12 Phim tài liệu: Phát triển kinh tế rừng bền vững ở Bắc Kạn 21-12 Phim tài liệu: Phát triển kinh tế rừng bền vững ở Bắc Kạn
19-12 Phim tài liệu: Những thành tựu của ngành nông nghiệp Bắc Kạn sau 20 năm tái lập tỉnh 19-12 Phim tài liệu: Những thành tựu của ngành nông nghiệp Bắc Kạn sau 20 năm tái lập tỉnh
18-12  Bắc Kạn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa 18-12 Bắc Kạn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa
14-12 Về với cội nguồn ATK – Tập 02 14-12 Về với cội nguồn ATK – Tập 02
13-12 Về với cội nguồn ATK – Tập 03 13-12 Về với cội nguồn ATK – Tập 03
12-12 Về với cội nguồn ATK (tập 1) 12-12 Về với cội nguồn ATK (tập 1)
10-12 Ký sự  Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 01 10-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 01
09-12 Phóng sự: Bắc Kạn với công tác tuyên truyền về ATGT giai đoạn 2013 - 2015 09-12 Phóng sự: Bắc Kạn với công tác tuyên truyền về ATGT giai đoạn 2013 - 2015
08-12 Chương trình UN-REDD giai đoạn II tại Bắc Kạn 08-12 Chương trình UN-REDD giai đoạn II tại Bắc Kạn
03-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc – Tập 14 03-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc – Tập 14
02-12 Phóng sự: Kết quả công tác khuyến học 2015 và nét mới trong công tác khuyến học 2016 02-12 Phóng sự: Kết quả công tác khuyến học 2015 và nét mới trong công tác khuyến học 2016
01-12 Phóng sự: Công tác khuyến học ở vùng đồng bào dân tộc Mông 01-12 Phóng sự: Công tác khuyến học ở vùng đồng bào dân tộc Mông
05-11 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đáng giặc – Tập 10	05-11 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đáng giặc – Tập 10
15-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc - Tập 07 15-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc - Tập 07
13-10 Phóng sự: Xây dựng kế hoạch hành động REDD+ cấp xã 13-10 Phóng sự: Xây dựng kế hoạch hành động REDD+ cấp xã
08-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc – Tập 06 08-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc – Tập 06
01-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đáng giặc – Tập 05	01-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đáng giặc – Tập 05
12345

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:40 ngày 19/11/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22745 VNĐ

36.650/lượng

Lượt truy cập:

1176918