09-12 Phóng sự: Bắc Kạn với công tác tuyên truyền về ATGT giai đoạn 2013 - 2015 09-12 Phóng sự: Bắc Kạn với công tác tuyên truyền về ATGT giai đoạn 2013 - 2015
08-12 Chương trình UN-REDD giai đoạn II tại Bắc Kạn 08-12 Chương trình UN-REDD giai đoạn II tại Bắc Kạn
03-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc – Tập 14 03-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc – Tập 14
02-12 Phóng sự: Kết quả công tác khuyến học 2015 và nét mới trong công tác khuyến học 2016 02-12 Phóng sự: Kết quả công tác khuyến học 2015 và nét mới trong công tác khuyến học 2016
01-12 Phóng sự: Công tác khuyến học ở vùng đồng bào dân tộc Mông 01-12 Phóng sự: Công tác khuyến học ở vùng đồng bào dân tộc Mông
05-11 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đáng giặc – Tập 10	05-11 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đáng giặc – Tập 10
15-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc - Tập 07 15-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc - Tập 07
13-10 Phóng sự: Xây dựng kế hoạch hành động REDD+ cấp xã 13-10 Phóng sự: Xây dựng kế hoạch hành động REDD+ cấp xã
08-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc – Tập 06 08-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc – Tập 06
01-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đáng giặc – Tập 05	01-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đáng giặc – Tập 05
24-9 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc - Tập 04 24-9 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc - Tập 04
17-9 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc - Tập 03 17-9 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lên đường đánh giặc - Tập 03
16-9 Tiểu phẩm Dân vận khéo: Khi đàn ngan trở về 16-9 Tiểu phẩm Dân vận khéo: Khi đàn ngan trở về
06-9 Phóng sự: Quá trình xây dựng chương trình hành động REDD+ cấp tỉnh 06-9 Phóng sự: Quá trình xây dựng chương trình hành động REDD+ cấp tỉnh
19-8 HTX Khiên Giang - Một mô hình HTX kiểu mới 19-8 HTX Khiên Giang - Một mô hình HTX kiểu mới
06- 8 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi 06- 8 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi
05-8 Phóng sự ChildFund – Thực hiện quyền tham gia của trẻ em 05-8 Phóng sự ChildFund – Thực hiện quyền tham gia của trẻ em
27-7 Phóng sự: 5 năm nhìn lại chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bắc Kạn 27-7 Phóng sự: 5 năm nhìn lại chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bắc Kạn
02-6 Phóng sự: 10 năm thực hiện chính sách dân tộc ở Bắc Kạn 02-6 Phóng sự: 10 năm thực hiện chính sách dân tộc ở Bắc Kạn
12345

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:44 ngày 23/1/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22745 VNĐ

36.900/lượng

Lượt truy cập:

1247866