Tên chương trình Ngày cập nhật
18-9 Thời sự âm nhạc 18/9/2018 19:05:10
18-9 Thời sự âm nhạc 18/9/2018 19:05:20
18-9 Thời sự âm nhạc 18/9/2018 19:05:31
18-9 Thời sự âm nhạc 18/9/2018 19:04:58
17- 9 Thời sự âm nhạc 18/9/2018 07:33:29
17- 9 Thời sự âm nhạc 18/9/2018 07:33:54
17- 9 Thời sự âm nhạc 18/9/2018 07:34:21
17- 9 Thời sự âm nhạc 18/9/2018 07:33:07
16-9 Dân ca 16/9/2018 19:37:15
16-9 Dân ca 16/9/2018 19:37:32
16-9 Ca nhạc 16/9/2018 19:37:51
16-9 Thời sự âm nhạc 16/9/2018 19:38:18
16-9 Dân ca 16/9/2018 19:37:00
15-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2018 19:42:13
15-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2018 19:42:30
15-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2018 19:41:55
15-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2018 19:41:34
14-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2018 09:38:30
14-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2018 09:38:51
14-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2018 09:38:07
12345678910...170

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:53 ngày 18/9/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23340 VNĐ

36.700/lượng

Lượt truy cập:

1612837