Tên chương trình Ngày cập nhật
05-12 Thời sự âm nhạc 6/12/2020 14:47:15
05-12 Thời sự âm nhạc 6/12/2020 14:46:25
04-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 19:41:15
04-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 19:41:31
04-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 19:41:49
04-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 19:40:58
03-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 09:55:35
03-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 09:55:52
03-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 09:56:14
03-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 09:55:19
02-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 09:52:25
02-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 09:52:43
02-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 09:53:01
02-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 09:52:03
01-12 Thời sự âm nhạc 1/12/2020 19:13:12
01-12 Thời sự âm nhạc 1/12/2020 19:13:36
01-12 Thời sự âm nhạc 1/12/2020 19:12:56
01-12 Thời sự âm nhạc 1/12/2020 19:12:40
30-11 Thời sự âm nhạc 30/11/2020 19:10:18
30-11 Thời sự âm nhạc 30/11/2020 19:09:50
12345678910...76

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:04 ngày 17/1/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2462417