Tên chương trình Ngày cập nhật
06-01 Thời sự âm nhạc 6/1/2018 18:21:07
06-01 Thời sự âm nhạc 6/1/2018 18:20:54
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2018 18:03:19
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2018 18:03:39
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2018 18:02:59
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2018 18:02:39
04-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2018 18:32:24
04-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2018 18:31:56
04-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2018 18:32:08
04-1 Thời sự âm nhạc 4/1/2018 16:27:47
3- 1 Thời sự âm nhạc 3/1/2018 18:17:08
3- 1 Thời sự âm nhạc 3/1/2018 18:16:33
3- 1 Thời sự âm nhạc 3/1/2018 17:49:28
3- 1 Thời sự âm nhạc 3/1/2018 17:48:44
02-01 Thời sự âm nhạc 2/1/2018 21:00:14
02-01 Thời sự âm nhạc 2/1/2018 20:59:39
02-01 Thời sự âm nhạc 2/1/2018 20:59:58
02-01 Thời sự âm nhạc 2/1/2018 20:59:22
01-01 Thời sự âm nhạc 1/1/2018 19:24:14
01-01 Thời sự âm nhạc 1/1/2018 19:23:42
12345678910...128

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 22:02 ngày 18/2/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22735 VNĐ

37.140/lượng

Lượt truy cập:

1268267