Tên chương trình Ngày cập nhật
10-4 Thời sự âm nhạc 10/4/2020 19:48:46
10-4 Thời sự âm nhạc 10/4/2020 19:47:56
09-4 Thời sự âm nhạc 9/4/2020 20:10:26
09-4 Thời sự âm nhạc 9/4/2020 20:10:42
09-4 Thời sự âm nhạc 9/4/2020 20:10:09
09-4 Thời sự âm nhạc 9/4/2020 20:09:53
08-4- Thời sự âm nhạc 8/4/2020 20:16:20
08-4- Thời sự âm nhạc 8/4/2020 20:16:41
08-4- Thời sự âm nhạc 8/4/2020 20:17:01
08-4- Thời sự âm nhạc 8/4/2020 20:15:59
07-4 Thời sự âm nhạc 7/4/2020 19:39:15
07-4 Thời sự âm nhạc 7/4/2020 19:39:36
07-4 Thời sự âm nhạc 7/4/2020 19:39:52
07-4 Thời sự âm nhạc 7/4/2020 19:38:51
06-4 Thời sự âm nhạc 7/4/2020 19:34:51
06-4 Thời sự âm nhạc 7/4/2020 19:35:12
06-4 Thời sự âm nhạc 7/4/2020 19:34:33
05-4 Thời sự âm nhạc 5/4/2020 19:23:02
05-4 Ca nhạc 5/4/2020 19:21:05
05-4 Dân ca 5/4/2020 19:19:21
1...11121314151617181920...28

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:47 ngày 28/5/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.790/lượng

Lượt truy cập:

2069900