Tên chương trình Ngày cập nhật
3-6 Thời sự âm nhạc 3/6/2017 18:37:39
2-6 Thời sự âm nhạc 2/6/2017 18:43:06
2-6 Thời sự âm nhạc 2/6/2017 17:09:52
2-6 Thời sự âm nhạc 2/6/2017 17:10:07
2-6 Thời sự âm nhạc 2/6/2017 17:09:34
1-6 Thời sự âm nhạc 1/6/2017 21:36:44
1-6 Thời sự âm nhạc 1/6/2017 21:35:58
1-6 Thời sự âm nhạc 1/6/2017 16:54:58
1-6 Thời sự âm nhạc 1/6/2017 16:16:54
31-5 Thời sự âm nhạc 31/5/2017 20:56:24
31-5 Thời sự âm nhạc 31/5/2017 20:56:47
31-5 Thời sự âm nhạc 31/5/2017 20:56:00
31-5 Thời sự âm nhạc 31/5/2017 20:55:37
30-5 Thời sự âm nhạc 31/5/2017 08:15:58
30-5 Thời sự âm nhạc 31/5/2017 08:14:23
30-5 Thời sự âm nhạc 30/5/2017 16:43:58
30-5 Thời sự âm nhạc 30/5/2017 16:43:01
29-5 Thời sự âm nhạc 29/5/2017 18:39:36
29-5 Thời sự âm nhạc 29/5/2017 18:39:05
29-5 Thời sự âm nhạc 29/5/2017 18:38:36
1...11121314151617181920...85

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 18:32 ngày 22/7/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22770 VNĐ

36.450/lượng

Lượt truy cập:

1016056