Tên chương trình Ngày cập nhật
15-01 Thời sự âm nhạc 15/1/2021 19:45:09
14-01 Thời sự âm nhạc 15/1/2021 10:07:27
14-01 Thời sự âm nhạc 15/1/2021 10:07:46
14-01 Thời sự âm nhạc 15/1/2021 10:07:02
14-01 Thời sự âm nhạc 15/1/2021 10:06:41
13-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2021 09:27:39
13-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2021 09:27:56
13-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2021 09:28:14
13-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2021 09:27:20
12-01 Thời sự âm nhạc 13/1/2021 07:48:25
12-01 Thời sự âm nhạc 13/1/2021 07:47:44
12-01 Thời sự âm nhạc 13/1/2021 07:48:02
12-01 Thời sự âm nhạc 13/1/2021 07:47:25
11-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2021 10:17:30
11-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2021 10:17:50
11-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2021 10:16:53
11-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2021 10:17:10
10-01 Thời sự âm nhạc 11/1/2021 07:59:11
10-01 Dân ca 10/1/2021 08:29:14
10-01 Ca nhạc 10/1/2021 08:29:30
12345678910...77

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:58 ngày 20/1/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2466373