Tên chương trình Ngày cập nhật
09-11 Thời sự âm nhạc 9/11/2017 18:07:11
08-11 Thời sự âm nhạc 9/11/2017 09:40:23
08-11 Thời sự âm nhạc 9/11/2017 09:42:30
08-11 Thời sự âm nhạc 9/11/2017 09:42:02
08-11 Thời sự âm nhạc 9/11/2017 09:39:56
07-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2017 18:00:08
07-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2017 18:00:19
07-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2017 18:00:31
07-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2017 17:59:57
06-11 Thời sự âm nhạc 6/11/2017 20:29:32
06-11 Thời sự âm nhạc 6/11/2017 20:29:51
06-11 Thời sự âm nhạc 6/11/2017 20:29:12
06-11 Thời sự âm nhạc 6/11/2017 20:28:49
05-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2017 18:47:30
05-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2017 18:47:43
05-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2017 18:47:55
05-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2017 18:47:18
04-11 Thời sự âm nhạc 4/11/2017 18:42:16
04-11 Thời sự âm nhạc 4/11/2017 18:41:54
04-11 Thời sự âm nhạc 4/11/2017 18:42:04
12345678910...110

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:56 ngày 23/11/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22760 VNĐ

36.640/lượng

Lượt truy cập:

1182820