Tên chương trình Ngày cập nhật
31-12 Thời sự âm nhạc 1/1/2021 08:45:04
31-12 Thời sự âm nhạc 1/1/2021 08:44:45
31-12 Thời sự âm nhạc 1/1/2021 08:44:07
30-12 Thời sự âm nhạc 31/12/2020 08:05:50
30-12 Thời sự âm nhạc 31/12/2020 08:05:33
30-12 Thời sự âm nhạc 31/12/2020 08:05:15
30-12 Thời sự âm nhạc 31/12/2020 08:04:58
29-12 Thời sự âm nhạc 30/12/2020 09:03:06
29-12 Thời sự âm nhạc 30/12/2020 09:03:25
29-12 Thời sự âm nhạc 30/12/2020 09:02:46
29-12 Thời sự âm nhạc 30/12/2020 09:02:30
28-12 Thời sự âm nhạc 29/12/2020 08:18:40
28-12 Thời sự âm nhạc 28/12/2020 17:25:15
28-12 Thời sự âm nhạc 28/12/2020 17:25:29
28-12 Thời sự âm nhạc 28/12/2020 17:25:06
27-12 Ca nhạc 27/12/2020 19:30:39
27-12 Dân ca 27/12/2020 19:29:30
27-12 Dân ca 27/12/2020 19:29:48
27-12 Thời sự âm nhạc 27/12/2020 19:30:14
27-12 Dân ca 27/12/2020 19:29:14
12345678910...77

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:58 ngày 20/1/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2466421