Tên chương trình Ngày cập nhật
24-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2017 19:11:09
24-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2017 19:10:19
24-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2017 19:09:42
24-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2017 19:08:39
23-8 Thời sự âm nhạc 23/8/2017 19:20:26
23-8 Thời sự âm nhạc 23/8/2017 19:20:55
23-8 Thời sự âm nhạc 23/8/2017 19:20:10
23-8 Thời sự âm nhạc 23/8/2017 19:19:52
22-8 Thời sự âm nhạc 22/8/2017 22:07:07
22-8 Thời sự âm nhạc 22/8/2017 22:06:20
22-8 Thời sự âm nhạc 22/8/2017 21:47:11
22-8 Thời sự âm nhạc 22/8/2017 21:47:12
22-8 Thời sự âm nhạc 22/8/2017 21:46:38
21-8 Thời sự âm nhạc 21/8/2017 18:30:31
21-8 Thời sự âm nhạc 21/8/2017 18:02:36
21-8 Thời sự âm nhạc 21/8/2017 18:02:49
21-8 Thời sự âm nhạc 21/8/2017 18:02:21
20-8 Thời sự âm nhạc 20/8/2017 20:43:11
20-8 Dân ca 20/8/2017 20:41:22
29-8 Ca nhạc 20/8/2017 20:41:58
12345678910...98

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:36 ngày 23/9/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22770 VNĐ

36.750/lượng

Lượt truy cập:

1106830