Tên chương trình Ngày cập nhật
18-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2019 18:08:03
17-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:09:36
17-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:09:55
17-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:10:18
17-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:09:14
16-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:06:23
16-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:06:53
16-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:06:04
16-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:05:45
15-9 Dân ca 19/10/2019 17:17:18
15-9 Ca nhạc 19/10/2019 17:17:38
15-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:17:57
15-9 Dân ca 19/10/2019 17:17:01
15-9 Dân ca 19/10/2019 17:16:40
14-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:15:21
14-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:15:34
14-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:15:07
14-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:14:52
13-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:12:58
13-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:11:58
12345678910...11

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 22:30 ngày 21/10/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23265 VNĐ

41.740/lượng

Lượt truy cập:

1788543