Tên chương trình Ngày cập nhật
17-12 Thời sự âm nhạc 17/12/2020 19:59:04
16-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2020 20:07:17
16-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2020 20:07:32
16-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2020 20:06:43
16-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2020 20:07:00
15-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2020 10:27:20
15-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2020 10:27:46
15-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2020 10:27:00
15-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2020 10:26:42
14- 12 Thời sự âm nhạc 15/12/2020 11:26:18
14- 12 Thời sự âm nhạc 15/12/2020 11:26:38
14- 12 Thời sự âm nhạc 15/12/2020 11:27:33
14- 12 Thời sự âm nhạc 15/12/2020 11:25:58
13-12 Dân ca 14/12/2020 09:31:34
13-12 Dân ca 14/12/2020 09:32:01
13-12 Ca nhạc 14/12/2020 09:30:28
13-12 Dân ca 14/12/2020 09:31:03
13-12 Thời sự âm nhạc 14/12/2020 09:29:50
12-12 Thời sự âm nhạc 12/12/2020 19:19:40
12-12 Thời sự âm nhạc 12/12/2020 19:19:56
12345678910...77

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:58 ngày 20/1/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2466378