Tên chương trình Ngày cập nhật
27- 1 Thời sự âm nhạc 27/1/2020 18:31:42
26-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2020 17:24:30
26-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2020 17:24:51
26-01 Ca nhạc 26/1/2020 17:25:14
26-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2020 17:24:10
25-01 Thời sự âm nhạc 25/1/2020 18:29:09
25-01 Thời sự âm nhạc 25/1/2020 18:27:58
25-01 Thời sự âm nhạc 25/1/2020 18:53:38
25-01 Thời sự âm nhạc 25/1/2020 18:28:25
24-01 Thời sự âm nhạc 24/1/2020 20:56:46
24-01 Thời sự âm nhạc 24/1/2020 20:56:02
24-01 Thời sự âm nhạc 24/1/2020 20:55:25
23-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 20:55:22
23-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 20:55:00
23-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 20:55:57
22-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 10:32:38
22-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 10:29:27
22-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 10:31:38
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2020 17:48:33
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2020 17:48:03
1...818283848586

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:25 ngày 6/3/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2544567