Tên chương trình Ngày cập nhật
12-12 Thời sự âm nhạc 12/12/2020 19:20:19
12-12 Thời sự âm nhạc 12/12/2020 19:19:26
11-12 Thời sự âm nhạc 11/12/2020 19:36:37
11-12 Thời sự âm nhạc 11/12/2020 19:36:54
11-12 Thời sự âm nhạc 11/12/2020 19:37:09
11-12 Thời sự âm nhạc 11/12/2020 19:36:24
10-12 THời sự âm nhạc 11/12/2020 19:35:27
10-12 THời sự âm nhạc 11/12/2020 19:34:39
10-12 THời sự âm nhạc 11/12/2020 19:34:52
10-12 THời sự âm nhạc 11/12/2020 19:34:25
09-12 Thời sự âm nhạc 10/12/2020 08:55:59
09-12 Thời sự âm nhạc 9/12/2020 17:17:22
09-12 Thời sự âm nhạc 9/12/2020 17:17:34
09-12 Thời sự âm nhạc 9/12/2020 17:17:09
08-12 Thời sự âm nhạc 9/12/2020 10:27:15
08-12 Thời sự âm nhạc 9/12/2020 10:27:31
08-12 Thời sự âm nhạc 9/12/2020 10:27:48
08-12 Thời sự âm nhạc 9/12/2020 10:26:58
07-12 Thời sự tổng hợp 7/12/2020 19:33:11
07-12 Thời sự tổng hợp 7/12/2020 19:33:26
12345678910...77

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:58 ngày 20/1/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2466391