Tên chương trình Ngày cập nhật
23-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 20:55:22
23-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 20:55:00
23-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 20:55:57
22-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 10:32:38
22-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 10:29:27
22-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 10:31:38
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2020 17:48:33
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2020 17:48:03
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2020 17:47:42
19- 1 Dân ca 19/1/2020 10:47:33
19- 1 Dân ca 19/1/2020 10:46:30
19- 1 Dân ca 19/1/2020 10:45:27
18- 1 Thời sự âm nhạc 19/1/2020 10:44:22
18- 1 Thời sự âm nhạc 19/1/2020 10:43:59
18- 1 Thời sự âm nhạc 19/1/2020 10:43:36
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2020 18:00:17
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2020 17:58:47
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2020 17:59:05
16- 1 Thời sự âm nhạc 16/1/2020 17:01:16
16-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2020 16:31:37
1...91929394

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:20 ngày 15/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2604073