Tên chương trình Ngày cập nhật
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2022 18:19:19
16-01 Ca nhạc 16/1/2022 17:23:24
16- 01 Thời sự âm nhạc 16/1/2022 21:36:32
15-01 Thời sự âm nhạc 16/1/2022 17:21:25
14-01 Thời sự âm nhạc 16/1/2022 17:19:10
13-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2022 09:08:24
12- 01 Thời sự âm nhạc 12/1/2022 20:19:28
11-01 Thời sự âm nhạc 11/1/2022 19:56:35
10-01 Thời sự âm nhạc 11/1/2022 11:03:07
09-01 Ca nhạc 9/1/2022 17:49:35
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2022 17:50:46
08-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2022 10:18:30
07-01 Thời sự âm nhạc 8/1/2022 09:03:34
06-01 Thời sự âm nhạc 6/1/2022 20:05:32
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2022 20:18:11
04-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2022 17:23:19
03-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2022 09:08:44
02-01 Ca nhạc 2/1/2022 19:06:40
02-01 Thời sự âm nhạc 2/1/2022 19:05:49
01-01 Thời sự âm nhạc 2/1/2022 19:02:06
12345678910...41

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 18:11 ngày 17/1/2022

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng

Lượt truy cập:

2999824