Tên chương trình Ngày cập nhật
22-11 Thời sự âm nhạc 22/11/2019 20:26:30
21- 11 Thời sự âm nhạc 21/11/2019 20:42:16
20-11 Thời sự âm nhạc 21/11/2019 08:46:45
19- 11 Thời sự âm nhạc 20/11/2019 08:15:13
18-11 Thời sự âm nhạc 19/11/2019 08:47:30
17-11 Ca nhạc 17/11/2019 21:36:50
17-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2019 21:37:06
16-11 Thời sự âm nhạc 16/11/2019 21:29:25
15- 11 Thời sự âm nhạc 15/11/2019 19:52:32
15- 11 Thời sự âm nhạc 15/11/2019 17:28:40
14-11 Thời sự âm nhạc 15/11/2019 08:43:21
13-11 Thời sự âm nhạc 14/11/2019 08:51:08
12-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2019 16:48:04
11- 11 Thời sự âm nhạc 12/11/2019 07:50:17
10-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2019 17:07:49
10-11 Ca nhạc 10/11/2019 17:11:05
09-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2019 07:25:25
08-11 Thời sự âm nhạc 9/11/2019 07:37:11
07-11 Thời sự âm nhạc 8/11/2019 09:10:38
06-11 Thời sự âm nhạc 6/11/2019 19:54:35
12345

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 22:22 ngày 21/11/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23260 VNĐ

41.640/lượng

Lượt truy cập:

1821030