Tên chương trình Ngày cập nhật
01-12 Thời sự âm nhạc 1/12/2020 19:12:40
30-11 Thời sự âm nhạc 30/11/2020 19:09:36
29-11 Thời sự âm nhạc 29/11/2020 19:21:32
29-11 Ca nhạc 29/11/2020 19:21:08
28-11 Thời sự âm nhạc 28/11/2020 19:36:05
27-11 Thời sự âm nhạc 27/11/2020 19:31:16
26-11Thời sự âm nhạc 26/11/2020 19:42:02
25-11 Thời sự âm nhạc 25/11/2020 19:33:03
24-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2020 19:21:56
23-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2020 09:16:12
22-11 Thời sự âm nhạc 22/11/2020 20:01:47
22-11 Ca nhạc 22/11/2020 20:02:23
21-11 Thời sự âm nhạc 22/11/2020 19:58:43
20-11 Thời sự âm nhạc 21/11/2020 11:07:07
19-11 Thời sự âm nhạc 19/11/2020 17:44:55
18-11 Thời sự âm nhạc 18/11/2020 19:09:48
17-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2020 19:14:53
16-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2020 10:22:37
15-11 Ca nhạc 16/11/2020 08:24:33
15-11 Thời sự âm nhạc 16/11/2020 08:25:12
12345678910...18

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:14 ngày 1/12/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2373868