Tên chương trình Ngày cập nhật
11-11 Thời sự âm nhạc 11/11/2020 19:34:52
10-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2020 19:18:45
09-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2020 09:29:26
08-11 Ca nhạc 8/11/2020 20:09:30
08-11 Thời sự âm nhạc 8/11/2020 20:09:07
07-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2020 19:32:21
06-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2020 10:11:58
05-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2020 18:54:11
04-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2020 08:34:57
03-11 Thời sự âm nhạc 3/11/2020 17:15:17
02-11 Thời sự âm nhạc 3/11/2020 14:57:15
01-11 Ca nhạc 1/11/2020 20:00:56
01-11 Thời sự âm nhạc 1/11/2020 20:01:17
31-10 Thời sự âm nhạc 31/10/2020 19:22:50
30-10 Thời sự âm nhạc 30/10/2020 19:59:33
29-10 Thời sự âm nhạc 29/10/2020 19:42:10
28-10 Thời sự âm nhạc 28/10/2020 19:30:06
27-10 Thời sự âm nhạc 27/10/2020 20:03:07
26-10 Thời sự âm nhạc 26/10/2020 19:46:33
25-10 Ca nhạc 25/10/2020 19:48:54
12345678910...26

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:52 ngày 19/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng

Lượt truy cập:

2609590