Tên chương trình Ngày cập nhật
19-10 Thời sự âm nhạc 19/10/2020 17:38:48
18-10 Ca nhạc 18/10/2020 19:53:35
18-10 Thời sự âm nhạc 18/10/2020 19:54:10
17-10 Thời sự âm nhạc 17/10/2020 19:54:42
16-10 Thời sự âm nhạc 17/10/2020 08:07:38
15-10 Thời sự âm nhạc 15/10/2020 20:44:24
14-10 Thời sự âm nhạc 14/10/2020 19:34:46
13-10 Thời sự âm nhạc 13/10/2020 19:36:12
12-10 Thời sự âm nhạc 12/10/2020 19:51:23
11-10 Ca nhạc 11/10/2020 19:55:35
11-10 Thời sự âm nhạc 11/10/2020 19:55:14
10-10 Thời sự âm nhạc 10/10/2020 19:48:36
09-10 Thời sự âm nhạc 9/10/2020 19:51:59
08-10 Thời sự âm nhạc 9/10/2020 19:50:06
07-10 Thời sự âm nhạc 7/10/2020 18:46:28
06-10 Thời sự âm nhạc 7/10/2020 09:16:09
05-10 Thời sự âm nhạc 6/10/2020 07:20:34
04-10 Thời sự âm nhạc 5/10/2020 07:24:43
04-10 Ca nhạc 5/10/2020 07:23:59
03-10 Thời sự âm nhạc 3/10/2020 20:24:14
1...11121314151617181920...26

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:20 ngày 15/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2604093