Tên chương trình Ngày cập nhật
26-6 Thời sự âm nhạc 26/6/2020 19:00:41
25-6 Thời sự âm nhạc 25/6/2020 20:22:34
24-6 Thời sự âm nhạc 24/6/2020 18:30:29
23-6 Thời sự âm nhạc 23/6/2020 19:43:33
22-6 Thời sự âm nhạc 22/6/2020 17:30:37
21-6 Ca nhạc 21/6/2020 20:06:56
21-6 Thời sự âm nhạc 21/6/2020 20:06:10
20-6 Thời sự âm nhạc 21/6/2020 09:01:41
19-6 Thời sự âm nhạc 20/6/2020 09:20:08
18-6 Thời sự âm nhạc 19/6/2020 08:18:59
17-6 Thời sự âm nhạc 17/6/2020 19:40:50
16-6 Thời sự âm nhạc 17/6/2020 08:05:20
14-6 Ca nhạc 14/6/2020 18:45:32
14-6 Thời sự âm nhạc 14/6/2020 18:46:01
13-6 Thời sự âm nhạc 14/6/2020 18:41:03
12-6 Thời sự âm nhạc 13/6/2020 09:10:29
11-6 Thời sự âm nhạc 11/6/2020 20:49:41
10-6 Thời sự âm nhạc 11/6/2020 07:58:12
09-6 Thời sự âm nhạc 9/6/2020 18:19:41
08-6 Thời sự âm nhạc 8/6/2020 18:51:42
12345678910

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 21:06 ngày 13/7/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.620/lượng

Lượt truy cập:

2137033