Tên chương trình Ngày cập nhật
11-01 Thời sự âm nhạc 11/1/2020 17:58:07
10- 1 Thời sự âm nhạc 10/1/2020 21:09:53
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2020 20:54:24
08-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2020 07:54:50
07-01 Thời sự âm nhạc 7/1/2020 19:42:51
06- 1 Thời sự âm nhạc 7/1/2020 07:59:25
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2020 17:58:06
05-01 Ca nhạc 5/1/2020 17:56:40
04-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2020 17:38:12
02- 1 Thời sự âm nhạc 3/1/2020 10:12:02
01- 1 Thời sự âm nhạc 2/1/2020 08:19:04
31- 12 Thời sự âm nhạc 1/1/2020 09:17:27
30-12 Thời sự âm nhạc 30/12/2019 21:16:13
29-12 Thời sự âm nhạc 29/12/2019 20:13:53
29-12 Ca nhạc 29/12/2019 15:28:39
28-12 Thời sự âm nhạc 28/12/2019 18:07:13
27-12 Thời sự âm nhạc 27/12/2019 20:48:13
26-12 Thời sự âm nhạc 26/12/2019 17:30:14
25- 12 Thời sự âm nhạc 26/12/2019 09:16:49
24-12 Thời sự âm nhạc 24/12/2019 17:03:41
12345678910

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:43 ngày 21/2/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

45.670/lượng

Lượt truy cập:

1926656