Tên chương trình Ngày cập nhật
16-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:05:45
15-9 Ca nhạc 19/10/2019 17:17:38
15-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:17:57
14-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:14:52
12-9 Thời sự âm nhạc 1/10/2019 21:38:03
11- 09 Thời sự âm nhạc 26/9/2019 10:20:56
10- 09 Thời sự âm nhạc 26/9/2019 10:18:50
09-9 Thời sự âm nhạc 24/9/2019 10:54:42
07-9 Thời sự âm nhạc 24/9/2019 10:51:31
06-9 Thời sự âm nhạc 24/9/2019 10:45:15
05- 09 Thời sự âm nhạc 26/9/2019 10:14:41
04-9 Thời sự âm nhạc 2/10/2019 09:58:49
02-9 Thời sự âm nhạc 2/10/2019 09:56:30
01- 09 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 16:56:23
01- 09 Ca nhạc 23/9/2019 16:55:05
123

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 22:12 ngày 20/10/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23265 VNĐ

41.770/lượng

Lượt truy cập:

1786845