Tên chương trình Ngày cập nhật
24-12 Thời sự âm nhạc 24/12/2019 17:03:41
23- 12 Thời sự âm nhạc 23/12/2019 17:07:58
22- 11 Thời sự âm nhạc 23/12/2019 09:54:24
22-12 Ca nhạc 22/12/2019 16:43:20
21-12 Thời sự âm nhạc 21/12/2019 19:28:02
20-12 Thời sự âm nhạc 20/12/2019 20:42:19
19-12 Thời sự âm nhạc 20/12/2019 08:46:28
18-12 Thời sự âm nhạc 19/12/2019 07:47:33
17-12 Thời sự âm nhạc 17/12/2019 20:02:24
15-12 Thời sự âm nhạc 15/12/2019 17:16:51
15-12 Ca nhạc 15/12/2019 17:15:42
14-12 Thời sự âm nhạc 14/12/2019 18:44:20
13-12 Thời sự âm nhạc 13/12/2019 20:01:31
12-12 THời sự âm nhạc 12/12/2019 20:27:03
18-12 Thời sự âm nhạc 19/12/2019 07:46:31
11- 12 Thời sự âm nhạc 12/12/2019 07:44:33
10-12 Thời sự âm nhạc 10/12/2019 19:58:13
09-12 Thời sự âm nhạc 10/12/2019 08:09:13
08-12 Dân ca 8/12/2019 17:17:24
08-12 Ca nhạc 8/12/2019 17:16:58
12345678910

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:43 ngày 21/2/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

45.670/lượng

Lượt truy cập:

1926716