Tên chương trình Ngày cập nhật
1-5 Thời sự âm nhạc 1/5/2017 21:16:30
30-4 Thời sự âm nhạc 1/5/2017 08:31:45
30-4 Ca nhạc 30/4/2017 17:39:28
29-4 Thời sự âm nhạc 29/4/2017 19:18:27
28- 4 Thời sự âm nhạc 29/4/2017 09:33:30
27-4 Thời sự âm nhạc 27/4/2017 20:15:03
26-4 Thời sự âm nhạc 8/5/2017 09:38:29
25-4 Thời sự âm nhạc 25/4/2017 19:36:52
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2017 18:06:10
23-4 Ca nhạc 23/4/2017 20:16:43
23-4 Thời sự âm nhạc 23/4/2017 20:16:21
22-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2017 19:46:32
21-4 Thời sự âm nhạc 21/4/2017 20:48:46
20-4 Thời sự âm nhạc 20/4/2017 17:38:02
19-4 Thời sự âm nhạc 19/4/2017 18:49:21
18-4 Thời sự âm nhạc 18/4/2017 21:13:09
17-4 Thời sự âm nhạc 17/4/2017 20:52:11
16-4 Ca nhạc 16/4/2017 17:26:21
16-4 Thời sự âm nhạc 16/4/2017 17:24:27
15-4 Thời sự âm nhạc 15/4/2017 20:57:36
12345678910...25

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:17 ngày 17/8/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22760 VNĐ

36.460/lượng

Lượt truy cập:

1055214