Tên chương trình Ngày cập nhật
03- 11 Thời sự âm nhạc 4/11/2019 08:39:55
02- 11 Thời sự âm nhạc 2/11/2019 19:21:49
01-11 Thời sự âm nhạc 1/11/2019 19:09:14
31-10 Thời sự âm nhạc 31/10/2019 19:27:00
30-10 Thời sự âm nhạc 30/10/2019 20:03:31
29-10 Thời sự âm nhạc 29/10/2019 17:10:49
28-10 Thời sự âm nhạc 28/10/2019 19:17:34
27-10 Thời sự âm nhạc 27/10/2019 17:53:46
27-10 Ca nhạc 27/10/2019 17:54:02
26-10 Thời sự âm nhạc 27/10/2019 08:44:53
25-10 Thời sự âm nhạc 26/10/2019 07:57:19
24-10 Thời sự âm nhạc 25/10/2019 08:50:07
23-10 Thời sự âm nhạc 24/10/2019 08:13:28
22- 10 Thời sự âm nhạc 23/10/2019 08:17:48
21-10 Thời sự âm nhạc 21/10/2019 17:54:59
20-10 Thời sự âm nhạc 20/10/2019 17:56:59
20-10 Ca nhạc 20/10/2019 17:54:58
19-10 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 21:06:13
18-10 Thời sự âm nhạc 18/10/2019 17:31:27
17- 10 Thời sự âm nhạc 17/10/2019 17:35:13
12345678910

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:43 ngày 21/2/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

45.670/lượng

Lượt truy cập:

1926684