Tên chương trình Ngày cập nhật
16-10 Thời sự âm nhạc 17/10/2019 09:44:49
15-10 Thời sự âm nhạc 16/10/2019 08:54:34
14- 10 Thời sự âm nhạc 15/10/2019 16:03:17
13- 10 Ca nhạc 13/10/2019 19:26:15
13- 10 Thời sự âm nhạc 13/10/2019 19:24:23
12- 10 Thời sự âm nhạc 12/10/2019 18:18:09
11- 10 Thời sự âm nhạc 12/10/2019 09:24:34
10-10 Thời sự âm nhạc 11/10/2019 09:45:02
09- 10 Thời sự âm nhạc 10/10/2019 08:54:11
08- 10 Thời sự âm nhạc 10/10/2019 08:50:12
07-10 Thời sự âm nhạc 7/10/2019 17:12:26
06-10 Thời sự âm nhạc 6/10/2019 18:04:46
06-10 Ca nhạc 6/10/2019 18:03:52
05-10 Thời sự âm nhạc 5/10/2019 17:59:09
04- 10 Thời sự âm nhạc 4/10/2019 21:22:18
03-10 Thời sự âm nhạc 3/10/2019 20:31:33
02-10 Thời sự âm nhạc 3/10/2019 08:52:07
01-10 Thời sự âm nhạc 2/10/2019 09:12:12
30-9 Thời sự âm nhạc 30/9/2019 17:54:59
29-9 Thời sự âm nhạc 29/9/2019 21:26:52
12345678910

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:43 ngày 21/2/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

45.670/lượng

Lượt truy cập:

1926833