Tên chương trình Ngày cập nhật
29-11 Ca nhạc 29/11/2020 19:21:08
28-11 Thời sự âm nhạc 28/11/2020 19:36:05
27-11 Thời sự âm nhạc 27/11/2020 19:31:16
26-11Thời sự âm nhạc 26/11/2020 19:42:02
25-11 Thời sự âm nhạc 25/11/2020 19:33:03
24-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2020 19:21:56
23-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2020 09:16:12
22-11 Thời sự âm nhạc 22/11/2020 20:01:47
22-11 Ca nhạc 22/11/2020 20:02:23
21-11 Thời sự âm nhạc 22/11/2020 19:58:43
20-11 Thời sự âm nhạc 21/11/2020 11:07:07
19-11 Thời sự âm nhạc 19/11/2020 17:44:55
18-11 Thời sự âm nhạc 18/11/2020 19:09:48
17-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2020 19:14:53
16-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2020 10:22:37
15-11 Ca nhạc 16/11/2020 08:24:33
15-11 Thời sự âm nhạc 16/11/2020 08:25:12
14-11 Thời sự âm nhạc 14/11/2020 19:41:49
13-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2020 19:33:48
12-11 Thời sự âm nhạc 12/11/2020 20:14:07
12345678910...26

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:52 ngày 19/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng

Lượt truy cập:

2609600