Tên chương trình Ngày cập nhật
23-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2017 17:51:48
22-9 Thời sự âm nhạc 22/9/2017 18:22:36
21-9 Thời sự âm nhạc 21/9/2017 18:54:24
20-9 Thời sự âm nhạc 20/9/2017 20:12:55
19-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2017 19:19:19
18-9 Thời sự âm nhạc 18/9/2017 20:44:39
17-9 Dân ca 17/9/2017 19:10:56
16-9 Thời sự âm nhạc 16/9/2017 19:57:26
15-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2017 20:41:04
14-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2017 18:33:22
13-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2017 08:32:25
12-9 Thời sự âm nhạc 12/9/2017 18:20:06
11-9 Thời sự âm nhạc 11/9/2017 21:11:59
10-9 Dân ca 10/9/2017 19:54:14
09-9 Thời sự âm nhạc 9/9/2017 19:54:31
08-9 Thời sự âm nhạc 8/9/2017 21:08:47
07-9 Thời sự âm nhạc 8/9/2017 21:11:57
06-9 Thời sự âm nhạc 6/9/2017 21:36:03
05-9 Thời sự âm nhạc 5/9/2017 18:59:52
04-9 Thời sự âm nhạc 4/9/2017 19:04:15
12345678910...24

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:36 ngày 23/9/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22770 VNĐ

36.750/lượng

Lượt truy cập:

1106572