Tên chương trình Ngày cập nhật
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2022 18:18:43
16-01 Dân ca 16/1/2022 17:22:37
15-01 Thời sự âm nhạc 16/1/2022 17:20:54
14-01 Thời sự âm nhạc 16/1/2022 17:19:47
13-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2022 09:07:05
12- 01 Thời sự âm nhạc 12/1/2022 20:18:31
11-01 Thời sự âm nhạc 11/1/2022 19:55:57
10-01 Thời sự âm nhạc 11/1/2022 11:02:25
09-01 Dân ca 9/1/2022 17:48:35
08-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2022 10:17:04
07-01 Thời sự âm nhạc 8/1/2022 09:02:51
06-01 Thời sự âm nhạc 6/1/2022 20:05:00
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2022 20:17:34
04-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2022 17:23:43
03-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2022 09:07:59
02-01 Dân ca 2/1/2022 19:04:38
01-01 Thời sự âm nhạc 2/1/2022 19:00:52
31-12 Thời sự âm nhạc 31/12/2021 17:34:56
30-12 Thời sự âm nhạc 31/12/2021 17:32:01
29 -12 Thời sự âm nhạc 31/12/2021 17:28:55
12345678910...37

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 18:11 ngày 17/1/2022

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng

Lượt truy cập:

2999853