Tên chương trình Ngày cập nhật
21-11 Thời sự âm nhạc 23/11/2018 08:24:24
19-11 Thời sự âm nhạc 20/11/2018 08:19:50
18-10 Dân ca 18/11/2018 18:59:22
17-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2018 18:54:54
16- 11 Thời sự âm nhạc 16/11/2018 16:50:48
15- 11 Thời sự âm nhạc 16/11/2018 07:59:58
14- 11 Thời sự âm nhạc 15/11/2018 07:43:00
13-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2018 18:58:21
12- 11 Thời sự âm nhạc 13/11/2018 08:08:18
11-11 Dân ca 11/11/2018 20:08:24
10-11 Thời sự âm nhạc 11/11/2018 11:19:44
09-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2018 08:58:46
08- 11 Thời sự âm nhạc 9/11/2018 08:00:15
07-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2018 19:29:24
06- 11 Thời sự âm nhạc 7/11/2018 07:51:38
05-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2018 18:54:12
04-11 Dân ca 4/11/2018 15:49:07
03-11 Thời sự âm nhạc 4/11/2018 09:35:44
01-11 Thời sự âm nhạc 2/11/2018 08:32:52
31- 10 Thời sự âm nhạc 1/11/2018 08:23:24
12345678910...53

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:34 ngày 21/5/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23450 VNĐ

36.320/lượng

Lượt truy cập:

1909200