Tên chương trình Ngày cập nhật
31- 1 Thời sự âm nhạc 1/2/2017 08:12:45
30- 1 Thời sự âm nhạc 30/1/2017 08:16:13
29-01 Dân ca 29/1/2017 17:48:36
28-01 Thời sự âm nhạc 28/1/2017 19:21:40
27-01 Thời sự âm nhạc 27/1/2017 19:02:36
26-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2017 20:21:59
25-01 Thời sự âm nhạc 25/1/2017 20:51:11
24-01 Thời sự âm nhạc 24/1/2017 20:16:54
23-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2017 18:18:41
22-01 Dân ca 23/1/2017 08:35:09
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2017 20:09:43
20-01 Thời sự âm nhạc 20/1/2017 20:13:37
19-01 Thời sự âm nhạc 19/1/2017 20:24:59
18-01 Thời sự âm nhạc 18/1/2017 20:01:18
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2017 18:20:20
16-01 Thời sự âm nhạc 16/1/2017 20:02:39
15-01 Dân ca 15/1/2017 08:55:19
14-1 Thời sự âm nhạc 14/1/2017 08:06:37
13-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2017 08:02:08
12-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2017 21:33:28
1...11121314151617181920...22

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:27 ngày 21/8/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22760 VNĐ

36.470/lượng

Lượt truy cập:

1061395