Tên chương trình Ngày cập nhật
26-11 Thời sự âm nhạc 27/11/2018 09:11:35
25-11 Dân ca 25/11/2018 17:04:54
24-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2018 17:40:35
23-11 Thời sự âm nhạc 23/11/2018 19:47:58
22-11 Thời sự âm nhạc 23/11/2018 08:07:29
21-11 Thời sự âm nhạc 23/11/2018 08:24:24
19-11 Thời sự âm nhạc 20/11/2018 08:19:50
18-10 Dân ca 18/11/2018 18:59:22
17-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2018 18:54:54
16- 11 Thời sự âm nhạc 16/11/2018 16:50:48
15- 11 Thời sự âm nhạc 16/11/2018 07:59:58
14- 11 Thời sự âm nhạc 15/11/2018 07:43:00
13-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2018 18:58:21
12- 11 Thời sự âm nhạc 13/11/2018 08:08:18
11-11 Dân ca 11/11/2018 20:08:24
10-11 Thời sự âm nhạc 11/11/2018 11:19:44
09-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2018 08:58:46
08- 11 Thời sự âm nhạc 9/11/2018 08:00:15
07-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2018 19:29:24
06- 11 Thời sự âm nhạc 7/11/2018 07:51:38
1...11121314151617181920...55

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 23:00 ngày 16/6/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23400 VNĐ

37.570/lượng

Lượt truy cập:

1942204