Tên chương trình Ngày cập nhật
28-01 Thời sự âm nhạc 28/1/2019 18:51:58
27-01 Dân ca 27/1/2019 17:44:18
26-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2019 17:31:52
25-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2019 08:05:08
24-01 Thời sự âm nhạc 25/1/2019 08:14:59
23-01 Thời sự âm nhạc 24/1/2019 08:35:40
22-01 Thời sự âm nhạc 22/1/2019 18:35:58
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2019 20:19:27
20-01 Dân ca 19/1/2019 19:57:27
19-01 Thời sự âm nhạc 19/1/2019 19:43:05
18-01 Thời sự âm nhạc 19/1/2019 08:18:33
17- 01 Thời sự âm nhạc 18/1/2019 08:37:04
16-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2019 08:45:32
15-01 Thời sự âm nhạc 16/1/2019 08:22:44
14-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2019 19:28:14
13-01 Dân ca 13/1/2019 16:28:31
12-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2019 18:28:34
11-01 Thời sựu âm nhạc 11/1/2019 20:15:06
10-01 Thời sự âm nhạc 10/1/2019 19:12:54
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2019 19:47:17
1...11121314151617181920...58

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:14 ngày 17/8/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23270 VNĐ

41.920/lượng

Lượt truy cập:

2026840