Tên chương trình Ngày cập nhật
31-10 Thời sự âm nhạc 31/10/2019 19:27:28
30-10 Thời sự âm nhạc 30/10/2019 20:04:14
29-10 Thời sự âm nhạc 29/10/2019 17:11:21
28-10 Thời sự âm nhạc 28/10/2019 19:18:06
27-10 Dân ca 27/10/2019 17:53:25
26-10 Thời sự âm nhạc 26/10/2019 17:37:08
25-10 Thời sự âm nhạc 26/10/2019 07:57:56
24-10 Thời sự âm nhạc 25/10/2019 08:49:19
23-10 Thời sự âm nhạc 24/10/2019 08:12:07
22- 10 Thời sự âm nhạc 23/10/2019 08:16:23
21-10 Thời sự âm nhạc 21/10/2019 17:54:19
20-10 Dân ca 20/10/2019 17:55:19
19-10 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 21:05:36
18-10 Thời sự âm nhạc 18/10/2019 17:31:08
17- 10 Thời sự âm nhạc 17/10/2019 17:34:22
16-10 Thời sự âm nhạc 16/10/2019 17:27:12
15-10 Thời sự âm nhạc 16/10/2019 08:55:18
14- 10 Thời sự âm nhạc 15/10/2019 16:04:58
13- 10 Dân ca 13/10/2019 19:25:23
12- 10 Thời sự âm nhạc 12/10/2019 18:17:36
12345

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:36 ngày 20/11/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23260 VNĐ

41.650/lượng

Lượt truy cập:

1819188