Tên chương trình Ngày cập nhật
18-6 Thời sự âm nhạc 19/6/2020 08:19:57
17-6 Thời sự âm nhạc 17/6/2020 19:41:17
16-6 Thời sự âm nhạc 17/6/2020 08:05:57
15-6 Thời sự âm nhạc 16/6/2020 09:12:34
14-6 Dân ca 14/6/2020 18:46:28
13-6 Thời sự âm nhạc 13/6/2020 17:06:24
12-6 Thời sự âm nhạc 13/6/2020 09:10:47
11-6 Thời sự âm nhạc 11/6/2020 20:50:08
10-6 Thời sự âm nhạc 11/6/2020 07:58:54
09-6 Thời sự âm nhạc 9/6/2020 18:20:06
08-6 Thời sự âm nhạc 8/6/2020 18:52:59
07-6 Dân ca 8/6/2020 08:08:25
06-6 Thời sự âm nhạc 8/6/2020 08:00:28
05-6 Thời sự âm nhạc 5/6/2020 17:24:33
04-6 Thời sự âm nhạc 5/6/2020 08:32:09
03-6 Thời sự âm nhạc 4/6/2020 07:50:17
02-6 Thời sự âm nhạc 3/6/2020 07:09:29
01-6 Thời sự âm nhạc 2/6/2020 07:48:42
31-5 Dân ca 31/5/2020 21:10:49
30-5 Thời sự âm nhạc 30/5/2020 19:26:33
123456789

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:12 ngày 9/7/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.820/lượng

Lượt truy cập:

2131740