Tên chương trình Ngày cập nhật
08-3 Thời sự âm nhạc 8/3/2021 19:24:59
07-3 Dân ca 7/3/2021 19:44:16
06-3 Thời sự âm nhạc 7/3/2021 19:25:48
05-3 Thời sự âm nhạc 5/3/2021 16:55:59
04-3 Thời sự âm nhạc 5/3/2021 11:01:33
03-3 Thời sự âm nhạc 3/3/2021 19:30:46
02-3 Thời sự âm nhạc 2/3/2021 16:56:13
01-3 Thời sự âm nhạc 1/3/2021 18:50:42
28-02 Dân ca 28/2/2021 19:30:03
27-02 Thời sự âm nhạc 28/2/2021 19:28:01
26-02 Thời sự âm nhạc 26/2/2021 19:58:22
25-02 Thời sự âm nhạc 26/2/2021 08:51:16
24-02 Thời sự âm nhạc 25/2/2021 08:52:46
23- 02 Thời sự âm nhạc 23/2/2021 20:03:20
22- 02 Thời sự âm nhạc 23/2/2021 20:02:08
21-02 Dân ca 23/2/2021 19:57:01
20-02 Thời sự âm nhạc 22/2/2021 09:42:32
19-02 Thời sự âm nhạc 19/2/2021 17:01:46
18-02 Thời sự âm nhạc 18/2/2021 19:57:29
17-02 Thời sự âm nhạc 17/2/2021 17:23:02
12345678910...23

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:52 ngày 19/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng

Lượt truy cập:

2609228