Tên chương trình Ngày cập nhật
05-01 Dân ca 5/1/2020 17:57:32
04-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2020 17:36:02
02-01 Thời sự âm nhạc 2/1/2020 17:16:24
01- 1 Thời sự âm nhạc 1/1/2020 10:28:43
31- 12 Thời sự âm nhạc 1/1/2020 09:14:04
30-12 Thời sự âm nhạc 30/12/2019 21:16:56
29-12 Dân ca 29/12/2019 15:29:26
28-12 Thời sự âm nhạc 29/12/2019 15:24:32
27-12 Thời sự âm nhạc 27/12/2019 20:48:47
26-12 Thời sự âm nhạc 26/12/2019 17:30:48
25- 12 Thời sự âm nhạc 26/12/2019 09:17:40
24-12 Thời sự âm nhạc 24/12/2019 17:04:55
22-12 Dân ca 22/12/2019 16:43:44
21-12 Thời sự âm nhạc 21/12/2019 19:27:21
20-12 Thời sự âm nhạc 20/12/2019 20:41:34
19-12 Thời sự âm nhạc 20/12/2019 08:47:13
18-12 Thời sự âm nhạc 19/12/2019 07:48:04
17-12 Thời sự âm nhạc 17/12/2019 20:03:05
16- 12 Thời sự âm nhạc 17/12/2019 08:50:24
15-12 Dân ca 15/12/2019 17:16:27
123456789

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 07:22 ngày 18/2/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

44.620/lượng

Lượt truy cập:

1921151