Tên chương trình Ngày cập nhật
26-5 Thời sự âm nhạc 27/5/2020 08:14:00
25-5 Thời sự âm nhạc 26/5/2020 09:05:11
24-5 Dân ca 25/5/2020 09:03:32
23-5 Thời sự âm nhạc 23/5/2020 20:03:31
22-5 Thời sự âm nhạc 23/5/2020 19:25:43
21-5 Thời sự âm nhạc 22/5/2020 08:25:49
20-5 Thời sự âm nhạc 21/5/2020 10:16:39
19-5 Thời sự âm nhạc 20/5/2020 09:04:28
18-5 Thời sự âm nhạc 19/5/2020 08:04:14
17-5 Dân ca 18/5/2020 08:09:06
16-5 Thời sự âm nhạc 18/5/2020 08:06:16
15-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 17:24:13
14-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 10:06:07
13-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 10:02:19
12-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 09:59:24
11-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 10:04:23
10-5 Dân ca 10/5/2020 20:11:04
09-5 Thời sự âm nhạc 10/5/2020 20:09:54
08-5 Thời sự âm nhạc 10/5/2020 20:08:21
07-5 Thời sự âm nhạc 7/5/2020 17:23:29
123456789

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:01 ngày 6/7/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.240/lượng

Lượt truy cập:

2127749