Tên chương trình Ngày cập nhật
06-4 Thời sự âm nhạc 7/4/2020 19:35:12
05-4 Dân ca 5/4/2020 19:19:21
04-4 Thời sự âm nhạc 5/4/2020 08:33:05
03-4 Thời sự âm nhạc 3/4/2020 20:18:06
02-4 Thời sự âm nhạc 3/4/2020 08:40:37
01-4 Thời sự âm nhạc 1/4/2020 21:01:46
31-3 Thời sự âm nhạc 1/4/2020 20:58:30
30-3 Thời sự âm nhạc 1/4/2020 20:56:02
29-3 Dân ca 1/4/2020 20:50:57
28-3 Thời sự âm nhạc 28/3/2020 20:25:15
27 Thời sự âm nhạc 27/3/2020 20:09:28
26-3 Thời sự âm nhạc 26/3/2020 19:35:27
25-3 Thời sự âm nhạc 25/3/2020 19:20:05
24-3 Thời sự âm nhạc 24/3/2020 20:00:37
23-3 Thời sự âm nhạc 23/3/2020 17:57:35
22-3 Dân ca 22/3/2020 19:26:38
21-3 Thời sự âm nhạc 21/3/2020 20:33:29
20-3 Thời sự âm nhạc 21/3/2020 19:52:11
19-3 Thời sự âm nhạc 19/3/2020 16:54:58
18-3 Thời sự âm nhạc 18/3/2020 19:54:37
12345678

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:30 ngày 5/6/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.840/lượng

Lượt truy cập:

2079125