Tên chương trình Ngày cập nhật
22-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2020 20:28:03
21-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2020 07:58:03
20-4 Thời sự âm nhạc 20/4/2020 18:24:46
19-4 Dân ca 19/4/2020 20:14:23
18-4 Thời sự âm nhạc 18/4/2020 19:19:31
17-4 Thời sự âm nhạc 17/4/2020 20:34:36
16-4 Thời sự âm nhạc 17/4/2020 09:09:58
15-4 Thời sự âm nhạc 15/4/2020 19:48:38
14- 4 Thời sự âm nhạc 15/4/2020 11:09:13
13-4 Thời sự âm nhạc 13/4/2020 19:33:07
12-4 Dân ca 12/4/2020 20:17:16
11-4 Thời sự âm nhạc 11/4/2020 19:38:29
10-4 Thời sự âm nhạc 10/4/2020 19:48:30
09-4 Thời sự âm nhạc 9/4/2020 20:10:26
08-4- Thời sự âm nhạc 8/4/2020 20:16:41
07-4 Thời sự âm nhạc 7/4/2020 19:39:36
06-4 Thời sự âm nhạc 7/4/2020 19:35:12
05-4 Dân ca 5/4/2020 19:19:21
04-4 Thời sự âm nhạc 5/4/2020 08:33:05
03-4 Thời sự âm nhạc 3/4/2020 20:18:06
123456789

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 21:06 ngày 13/7/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.620/lượng

Lượt truy cập:

2137019