Tên chương trình Ngày cập nhật
03-8 Thời sự âm nhạc 3/8/2017 19:52:14
02-8 Thời sự âm nhạc 2/8/2017 19:10:34
01-8 Thời sự âm nhạc 2/8/2017 15:33:04
31-7 Thời sự âm nhạc 31/7/2017 18:39:13
30-7 Dân ca 30/7/2017 19:16:15
29-7 Thời sự âm nhạc 29/7/2017 16:18:19
28-7 Thời sự âm nhạc 28/7/2017 19:15:12
27-7 Thời sự âm nhạc 27/7/2017 16:58:19
26-7 Thời sự âm nhạc 26/7/2017 19:13:31
25-7 Thời sự âm nhạc 25/7/2017 18:22:56
24-7 Thời sự âm nhạc 24/7/2017 19:08:17
23-7 Dân ca 24/7/2017 08:43:23
22-7 Thời sự âm nhạc 22/7/2017 18:46:27
21-7 Thời sự âm nhạc 21/7/2017 17:19:06
20-7 Thời sự âm nhạc 20/7/2017 19:14:25
19-7 Thời sự âm nhạc 20/7/2017 07:30:49
18-7 Thời sự âm nhạc 18/7/2017 19:03:05
17-7 Thời sự âm nhạc 17/7/2017 21:25:31
16-7 Dân ca 16/7/2017 16:44:37
15-7 Thời sự âm nhạc 15/7/2017 20:02:35
12345678910...25

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:06 ngày 24/10/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22755 VNĐ

36.520/lượng

Lượt truy cập:

1146108